U bent hier

RSZ-korting voor jongeren

Werf je een werknemer aan die jonger is dan 25 en geen diploma hoger onderwijs heeft? Dan kan je een RSZ-korting krijgen voor hem. We leggen uit wat de RSZ-korting inhoudt, wie in aanmerking komt en hoe je ze aanvraagt.

Wat houdt de RSZ-korting voor jongeren in?

Werf je een werknemer aan die jonger is dan 25 en geen diploma hoger onderwijs heeft? Dan heb je recht op een doelgroepvermindering. Namelijk: een RSZ-korting per kwartaal. Na elk kwartaal kan je de korting aanvragen voor het afgelopen kwartaal.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een RSZ-korting voor jongeren?

Om in aanmerking te komen voor de RSZ-korting, moet je jonge medewerker aan vier voorwaarden beantwoorden.

 • Hij trad op 1 juli 2016 bij jou in dienst of daarna.
 • Hij was jonger dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal dat je hem in dienst nam.   
 • Hij is laaggeschoold of middengeschoold.
  • Laaggeschoold betekent dat hij geen diploma secundair onderwijs heeft of geen getuigschrift heeft van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs. 
  • Middengeschoold betekent dat hij hoogstens een diploma secundair onderwijs heeft of een getuigschrift heeft van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs. 
 • Hij heeft zich geregistreerd voor Mijn loopbaan.
 • Hij verdient niet meer dan een bepaald bedrag.
  • Concreet mag zijn refertekwartaalloon:
   • gedurende de eerste 4 kwartalen niet hoger zijn dan 7.500 euro, en
   • gedurende de volgende 4 kwartalen niet hoger zijn dan 8.100 euro. 
  • Het refertekwartaalloon is het brutoloon dat hij verdient als hij tijdens een kwartaal voltijds en ononderbroken werkt.

Hoelang krijg ik de RSZ-korting voor jongeren en hoe hoog is ze?

 • Voor een laaggeschoolde jongere krijg je gedurende 2 jaar een RSZ-korting van maximaal 1.150 euro.
 • Voor een middengeschoolde jongere krijg je gedurende 2 jaar een RSZ-korting van maximaal 1.000 euro.

Hoe vraag ik de RSZ-korting voor jongeren aan?

 • Na elk kwartaal kan je de RSZ-korting aanvragen voor het afgelopen kwartaal. Je doet dit via de driemaandelijkse DMfA-aangifte. 
 • Vink in de DMfA-aangifte aan dat je een RSZ-korting voor een jongere wil.
 • De RSZ voert de RSZ-korting automatisch door of brengt je op de hoogte als je niet in aanmerking komt.

Waar vind ik meer info over de RSZ-korting voor jongeren?

Het departement Werk en Sociale Economie is verantwoordelijk voor de doelgroepvermindering voor jongeren. Je kan bij hen terecht met al je vragen.