U bent hier

Vorm je ideale werknemer via een IBO

Vind je geen geschikte kandidaat voor een vacature? Dan maak je hem gewoon zelf via een individuele beroepsopleiding (IBO)!

Bij een IBO leid je met de hulp van VDAB een werkzoekende op in je bedrijf gedurende 1 à 6 maanden.

Tijdens de IBO betaal je geen loon of RSZ, enkel een vaste maandelijkse premie. 

Na de IBO werf je de werkzoekende aan met een contract van bepaalde of onbepaalde duur.

Leid je een anderstalige werkzoekende op die niet goed Nederlands spreekt? Dan kom je in aanmerking voor een IBO met gratis taalcoaching.

Wie, wat en hoe?

Klap alles open
Hoeveel kost een IBO me?

Een IBO vormt een serieuze besparing op de loonkost. 

Tijdens de IBO betaal je geen loon of RSZ voor de kandidaat. Je betaalt enkel een vaste maandelijkse premie aan VDAB. 

De hoogte van de premie is gebaseerd op het loon dat je medewerker gaat krijgen als je hem aanwerft. De aan- of afwezigheid van je nieuwe medewerker heeft geen invloed op de premie.​

Maandelijkse premie (netto) Looncategorie (bruto)
650 euro minder dan 1.734 euro
800 euro 1.735 - 2.040 euro
1.000 euro 2.041 - 2.346 euro
1.200 euro 2.347 - 2.652 euro
1.400 euro 2.653 euro of meer

Bij een deeltijdse IBO wordt de premie berekend op basis van de tewerkstellingsbreuk.

Ook belangrijk om te weten:

 • Je sluit voor de kandidaat een verzekering in gemeen recht af die dezelfde dekking en waarborgen voorziet als de arbeidsongevallenverzekering die je voor je andere personeelsleden afsloot. De arbeidsongevallenverzekering die je hebt afgesloten voor je andere personeelsleden is immers niet van toepassing op je medewerker.
 • Je voorziet een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor de kandidaat.
 • Je moet geen verplaatsingskosten betalen voor de kandidaat. 
 • Je medewerker heeft tijdens z'n opleiding geen recht op vakantiegeld, een eindejaarspremie en gewaarborgd loon bij ziekte. De periode van z'n opleiding wordt immers gelijkgesteld met een werkloosheidsperiode.
 • Bij langdurige afwezigheid van de kandidaat heb je recht op een vermindering van de factuur. Dit geldt vanaf de 8ste aaneensluitende dag. 
Wanneer kom ik in aanmerking voor een IBO?

Om in aanmerking te komen voor een IBO moet je aan twee voorwaarden voldoen:

 • Je bedrijf behoort tot de private of openbare sector.
 • Je exploitatiezetel is gevestigd in het Vlaamse of het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Let wel

 • IBO is niet mogelijk als je tot de rechterlijke of wetgevende macht behoort (rechtbank, senaat, gemeenteraad...).
 • IBO is niet mogelijk voor kandidaten die in een dienstenchequebedrijf werken en betaald worden met dienstencheques.
 • IBO is niet mogelijk voor doelgroepmedewerkers die in een maatwerkbedrijf of in de lokale diensteneconomie werken.
 • Je kan geen IBO aanvragen voor een afdeling waarvan de medewerkers economisch werkloos zijn.
 • IBO is niet mogelijk als je een betalingsachterstand hebt bij VDAB of voor een bepaalde periode bent uitgesloten.
Welke kandidaten komen in aanmerking voor een IBO?

Om in aanmerking te komen voor een IBO, moet de kandidaat aan drie voorwaarden voldoen:

 • Hij is ingeschreven als werkzoekende bij VDAB.
 • Hij heeft zijn vorige job niet opgezegd om met een IBO te starten.
 • Hij heeft nog niet eerder in jouw bedrijf gewerkt. Let wel:
  • Hij mag wel een korte periode bij jou gewerkt hebben als uitzendkracht. Namelijk: 20 werkdagen in een 5-dagenstelsel of 24 werkdagen in een 6-dagenstelsel.
  • Hij mag wel als jobstudent in je bedrijf gewerkt hebben. Voorwaarde is wel dat hij tijdens de IBO nog competenties moet aanleren of bijschaven.

Interessant om te weten:

Hoe vind ik een geschikte kandidaat voor een IBO?

Je kan zelf een kandidaat zoeken of aan VDAB vragen om een kandidaat voor jou te zoeken.

Wil je dat VDAB jou helpt om een kandidaat te vinden?

 • Log in op Mijn VDAB. Heb je nog geen Mijn VDAB? Registreer je gratis. 

 • Geef in Mijn VDAB een vacature in en vink aan dat je openstaat voor IBO.

 • Beschrijf het takenpakket, de vereiste competenties, de plaats tewerkstelling en de sollicitatieprocedure. 

 • Daarna neemt een bemiddelaar contact met je op om je vacature verder te bespreken. Vindt hij geschikte kandidaten, dan stuurt hij ze naar je door.

Interessant om te weten: je kan ook zelf kandidaten zoeken in Mijn VDAB via ‘Mijn kandidaten’.

Hoe vraag ik een IBO aan?

Heb je een kandidaat gevonden? Dan moet je de IBO nog aanvragen. 

 • Log in op Mijn VDAB. Heb je nog geen Mijn VDAB? 
  • Registreer je online. Je ontvangt via mail een paswoord met bijkomende info.
  • Heeft je bedrijf meerdere vestigingen? Dan heb je een Mijn VDAB nodig op de hoofdzetel. Bel hiervoor naar ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
 • Klik in Mijn VDAB op de link 'IBO'.
 • Vul de nodige gegevens in (bekijk onze handleiding).
 • Daarna neemt een bemiddelaar contact met je op om je aanvraag te bespreken en concrete afspraken te maken. 
  • Hij regelt de praktische kant en legt uit hoe alles verder verloopt.
  • Hij zorgt ervoor dat je toegang krijgt tot IBO-beheer. Dit is een online toepassing in Mijn VDAB.
  • Hij helpt je om een opleidingsplan op te stellen. Op basis van dit plan begeleid je je medewerker en leid je hem op. Bekijk hoe je een opleidingsplan opstelt.
  • Hij ondersteunt jou en de kandidaat tijdens de IBO.
  • Hij geeft info over interessante tewerkstellingsmaatregelen.
Wat zijn mijn verplichtingen tijdens en na de IBO?
 • Je doet een DIMONA-aangifte vóór de start van de IBO.
 • Je geeft je medewerker vóór de start van de IBO een exemplaar van het arbeidsreglement. De eerste dag van de opleiding overloop je de belangrijkste punten met hem, zodat hij het reglement begrijpt en kan naleven.
 • Je stelt een opleidingsplan op. Op basis van dit plan begeleid je je medewerker en leid je hem op. Bekijk hoe je een opleidingsplan opstelt.
 • Je maakt de nodige tijd vrij om zijn evolutie te bespreken.
 • Je respecteert de wetgeving aangaande arbeidsveiligheid, welzijn op het werk en privacy.
 • Je betaalt de kosten en doet dit altijd op tijd.
 • Je geeft elke maand de prestaties van je medewerker door aan VDAB. Je doet dit via je online toepassing IBO-beheer.
 • Je voorziet gratis alle hulpmiddelen en materialen die je medewerker nodig heeft voor z'n werk. Hij moet alles in goede staat terugbezorgen, maar is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadigingen of sleet door regelmatig gebruik.
 • Je laat VDAB toe om de IBO op te volgen en toont de noodzakelijke stukken.
 • Heeft je medewerker z'n opleiding succesvol afgerond? Dan ben je verplicht om hem een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur te geven. 
  • In bepaalde gevallen kan je de werkzoekende ook met een contract van bepaalde duur aanwerven. Contacteer je IBO-bemiddelaar vóór de start van de IBO om te weten of dit het geval is of niet.
  • Enkele regels:
   • De loon- en arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst moeten minstens gelijk zijn aan de voorwaarden in het IBO-contract.
   • Werk je met een contract van bepaalde duur, dan moet de duur van dit contract minstens even lang zijn als de duurtijd van de IBO.
   • Werk je met een contract van onbepaalde duur? Dan wordt je medewerker gedurende een bepaalde periode beschermd tegen ontslag. Deze periode is even lang als de duurtijd van z'n IBO. Ontsla je je medewerker tijdens deze periode toch, dan kan hij via de arbeidsrechtbank een vergoeding eisen. Let wel: de bescherming geldt niet voor ontslag om dringende redenen.
   • Doe een nieuwe DIMONA-aangifte voor de tewerkstelling van je medewerker na z'n IBO. 

Specifieke vragen

Klap alles open
Mag ik de IBO voortijdig stopzetten?

Nee, dat mag niet. Zijn er bepaalde problemen, contacteer dan je IBO-bemiddelaar. Hij bemiddelt tussen jou en je medewerker. Als je toch eenzijdig beslist om de IBO stop te zetten, kan je gesanctioneerd worden.

Mag mijn medewerker de IBO voortijdig stopzetten?

Nee, tenzij hij ander werk gevonden heeft.

Kan ik een deeltijds IBO-contract afsluiten?

Ja, dat kan. Voorwaarde is wel dat de uurregeling in het IBO-contract minstens de helft is van een voltijds uurrooster.

Mag ik tegelijkertijd met meerdere medewerkers een IBO-contract afsluiten?

Ja. Voorwaarde is wel dat je voor iedere kandidaat een aparte overeenkomst afsluit en dat je de capaciteit hebt om iedereen een goede opleiding en begeleiding te geven.

Moet de medewerker waarmee ik een IBO-contract afsluit een medisch onderzoek ondergaan?

Is een medisch onderzoek verplicht in je bedrijfssector, dan ben je verplicht om een medisch onderzoek te voorzien voor je medewerker.

Is je medewerker jonger dan 18 jaar en heeft hij nog nooit gewerkt? Dan moet hij vóór de start van z'n IBO onderzocht worden om te zien of hij medisch geschikt is om te werken. Deed hij ooit al een stage of studentenjob, dan is dit niet nodig.

Heeft mijn medewerker recht op vakantie tijdens z'n IBO?

Ja. Je medewerker mag vakantie nemen, maar moet dit eerst overleggen met jou. Zelfs als het over losse dagen gaat. 

Weet je al vóór de start van de IBO wanneer je medewerker vakantie wil nemen? Meld dit dan onmiddellijk aan je IBO-bemiddelaar. Je consulent houdt hier rekening mee bij het opstellen van het IBO-contract: de einddatum van de IBO wordt dan verschoven met het aantal dagen waarop je medewerker vakantie neemt.

Kan mijn medewerker tijdens z'n IBO een externe opleiding volgen?

Ja, op voorwaarde dat deze opleiding hem helpt bij het aanleren van de job. Jij betaalt de kosten voor de opleiding en betaalt ook een vaste premie voor de dagen waarop hij de opleiding volgt.

Interessant om te weten: volgt je medewerker een opleiding die erkend wordt door VDAB? Dan is ze gratis. Opgelet: hij heeft wel geen recht op andere premies die werkzoekenden krijgen als ze zo'n opleiding volgen.

Heeft mijn medewerker recht op sollicitatieverlof of klein verlet?

Nee. Je kan hem wel de toestemming geven om gewettigd afwezig te zijn. Doe je dit, geef dan voor die dag in de online toepassing IBO-beheer 'afwezig gewettigd' in.

Mag ik een scholingsbeding afsluiten met mijn medewerker tijdens z'n IBO?

Nee, dat mag niet.

Mag mijn medewerker overuren doen?

Nee, tijdens z'n IBO mag hij geen overuren doen.

Wat doe ik als mijn medewerker ziek is?

Vul in de online toepassing IBO-beheer op de dagen waarop hij ziek is de code 'ziekte'. 

Wat doe ik als mijn medewerker ongewettigd afwezig is?
 • Breng je IBO-bemiddelaar onmiddellijk op de hoogte van de ongewettigde afwezigheid.
 • Vul via de online toepassing IBO-beheer voor de dagen van de ongewettigde afwezigheid 'afwezig-ongewettigd' in.  
Wat doe ik als mijn medewerker een arbeidsongeval heeft?

Doe onmiddellijk aangifte van het ongeval bij je arbeidsongevallenverzekeraar.

Vul in de online toepassing IBO-beheer voor de dagen waarop de medewerker afwezig is door het arbeidsongeval 'arbeidsongeval' in.

Wat doe ik in geval van 'weerverlet'?

Verhinderen de weersomstandigheden het werk, dan is je medewerker ‘gewettigd afwezig’.

Komt mijn medewerker na z'n IBO in aanmerking voor tewerkstellingsmaatregelen?
 • Aangezien je medewerker na zijn IBO wordt aangeworven in loondienst, kan het zijn dat hij na de IBO in aanmerking komt voor bepaalde tewerkstellingsmaatregelen. Zijn leeftijd, diploma en de periode van werkloosheid kunnen hierbij een rol spelen. De periode van IBO wordt aanzien als een periode van werkloosheid. Deze periode telt dus mee om te bepalen of je medewerker in aanmerking komt of niet.
 • Het is belangrijk om aan het einde van de IBO na te vragen of je medewerker recht heeft op tewerkstellingsmaatregelen of niet. Mail hiervoor naar tewerkstelling@vdab.be, contacteer ons e-loket of bel naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
Komt een kandidaat in aanmerking voor een IBO als hij eerst als jobstudent in mijn bedrijf werkte?

Ja, de kandidaat mag als jobstudent bij jou gewerkt hebben. Het maakt niet uit of de studentenarbeid via een uitzendkantoor verliep of rechtstreeks via jou gebeurde.

Voorwaarde is wel dat hij tijdens de IBO nog competenties moet aanleren of bijschaven.

Wil je meer info? 

 • Mail naar wpl@vdab.be, contacteer ons e-loket of bel naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
 • Ook interessant: heb je een knelpuntvacature die niet ingevuld geraakt? Dan kunnen we een opleiding op maat voorzien in je bedrijf. Neem contact op met een van onze accountmanagers voor meer info.

Ben je een werkzoekende? Lees onze info voor werkzoekenden.

Met steun van ESF