U bent hier

Aanbod breed onthaal

Algemene info

In sommige regio’s kan VDAB niet-toeleidbare werkzoekenden verwijzen naar een dienst Breed Onthaal.

Een dienst ‘Geïntegreerd Breed Onthaal’ is een samenwerkingsverband met volgende kernactoren:

  • De sociale diensten van OCMW en gemeente,
  • De Centra Algemeen Welzijnswerk en
  • De Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen.

De projecten lopen van 1 juni 2018 tot en met 31 december 2020. Bekijk een overzicht van de projecten. Aan dit pilootproject is ook een wetenschappelijk onderzoek verbonden.

 

Voor welke werkzoekenden

Werkzoekenden waarvan VDAB inschat dat bemiddeling naar werk voorlopig niet zinvol is wegens teveel problemen op andere levensdomeinen. Deze werkzoekenden beschikken over een advies Niet Toeleidbaar.

 

Doel van het aanbod breed onthaal:

  • Het verkennen van de zorgbehoeften van de werkzoekende;
  • Het toeleiden naar zorg/hulpverlening op maat
  • Het persoonlijk coachen van de deelnemer in functie van maatschappelijke participatie (vb. arbeidsmatige activiteiten)
  • Het informeren van de werkzoekende over zijn sociale grondrechten (tegemoetkomingen, uitkeringen, premies, enz) en hen ondersteunen bij het realiseren van deze grondrechten.

 

Subsidies

Er is een financiering per gerealiseerd onthaaltraject voorzien. Hiervoor moet kernpartner GBO doorgeven aan VDAB welke trajecten zijn opgestart of niet (met datum).

  • Gestart = klant wordt gezien door één van de kernpartners van het samenwerkingsverband GBO_NT voor een gesprek, het onthaaltraject wordt opgestart. (Belangrijk: de contactnames om de klant tot bij één van de kernpartners te krijgen, vallen hier dus NIET onder!).
  • Niet gestart = Klant komt na doorverwijzing niet op gesprek bij één van de kernpartners van het samenwerkingsverband GBO_NT. (Dit is geen weigering, maar louter een ‘niet gestart’ traject).

Per 4 maanden gebeurt er een tussentijdse afrekening op basis van het aantal nieuwe opgestarte onthaaltrajecten. Het is belangrijk om tijdig de informatie rond ‘gestart’ en ‘niet gestart’ aan VDAB te bezorgen.

Overzicht

Periode Deadline doorgeven informatie
01/06/2018 t/m 30/09/2018 15/10/2018
01/10/2018 t/m 31/12/2018 15/01/2019
01/01/2019 t/m 30/04/2019 15/05/2019
01/05/2019 t/m 30/09/2019 15/10/2019
01/10/2019 t/m 31/12/2019 15/01/2020
01/01/2020 t/m 30/04/2020 15/05/2020
01/05/2020 t/m 30/09/2020 15/10/2020
01/10/2020 t/m 31/12/2020 15/01/2021

 

Beleidskader en documenten

Meer informatie over de projectoproep: https://www.departementwvg.be/welzijn-en-samenleving/gbo

 

Nuttige contactadressen

E-mail: zorgenwerk@wvg.vlaanderen.be