U bent hier

Arbeidsmatige activiteiten

Algemene info

Dit aanbod bestaat uit vrijwillige, onbezoldigde bezigheid voor personen die door een MMPPS-problematiek niet, nog niet of niet meer terechtkunnen in het reguliere of beschutte tewerkstellingscircuit.

Voor wie

Personen, ouder dan 18 jaar en jonger dan 65 jaar, voor wie betaalde beroepsarbeid, met of zonder ondersteuning, op middellange termijn niet, nog niet of niet meer mogelijk is door een of meer belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard, kunnen deelnemen aan arbeidsmatige activiteiten, als ze behoren tot een van de volgende categorieën:

  1. niet-werkende werkzoekenden, vermeld in artikel 1, 8°, van het besluit van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, die toegeleid worden door de VDAB;
  2. personen met een leefloon die de toelating hebben van het OCMW om deel te nemen aan arbeidsmatige activiteiten;
  3. personen die arbeidsongeschikt erkend zijn in de zin van de uitkeringsverzekering voor werknemers en/of de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten en die de toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds hebben gekregen om arbeidsmatige activiteiten te verrichten;
  4. personen die een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming ontvangen.

Waaruit bestaat het aanbod arbeidsmatige activiteiten:

De deelnemer arbeidsmatige activiteiten verricht onbezoldigd arbeidsmatige activiteiten bij een werkpost. De arbeidsmatige activiteiten worden verricht onder begeleiding van een erkende begeleider arbeidsmatige activiteiten. Het Departement Welzijn en Volksgezondheid erkent de begeleiders arbeidsmatige activiteiten. Het doel van het aanbod van arbeidsmatige activiteiten is: het bieden van een zinvolle bezigheid, zorgen voor structuur, het aanreiken van sociale contacten en demogelijkheid tot zelfontplooiing.

Timing

Meer informatie over de manier waarop je als organisatie een mandaat kan aanvragen voor de begeleiding van arbeidsmatige activiteiten, vind je op de website van departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:

Beleidskader en documenten

Veelgestelde vragen

FAQ arbeidsmatige activiteiten

Toelating vragen voor arbeidsmatige activiteiten voor een RVA-uitkeringsgerechtigde werkzoekende

Nuttige contactadressen

Voor vragen kan je terecht bij de expert gespecialiseerde klantenwerking uit jouw provincie

Vlaams-Brabant katlijn.tanghe@vdab.be
Oost-Vlaanderen jyoti.hullebus@vdab.be
West-Vlaanderen nancy.debeuf@vdab.be
Limburg stefaan.peeters@vdab.be
Antwerpen caroline.vandemanacker@vdab.be