U bent hier

Activeringstrajecten

Wat is een activeringstraject

  • Dit zijn tijdelijke trajecten van 3 tot maximaal 18 maanden waarin een combinatie van werkacties én hulpverlening wordt aangeboden met als doel de werkzoekende voor te bereiden op betaalde tewerkstelling
  • Het actieplan voor een activeringstraject wordt uitgetekend door de werkzoekende, samen met een casemanager Werk en een casemanager Zorg.
  • De begeleiding wordt uitgevoerd door een netwerk van dienstverleners (met werkactoren en zorgactoren). Het is de reguliere uitwerking van de tender activeringszorg die al tien jaar loopt.

Lees onze infobrochure

Voor welke werkzoekenden

Werkzoekenden voor wie betaalde beroepsarbeid tijdelijk niet mogelijk is wegens belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard maar waarbij men aanneemt dat doorstroom naar betaald werk opnieuw mogelijk wordt na deelname aan dit activeringstraject.

Mandaat casemanager zorg

Het trajectplan voor een activeringstraject wordt uitgetekend door de werkzoekende, samen met een casemanager Werk en een casemanager Zorg. Bij het bepalen en opvolgen van de begeleidingsdoelen hanteren beide casemanagers het gemeenschappelijk denkkader en taalgebruik dat uitgewerkt werd door de Wereldgezondheidsorganisatie, nl. ICF (International Classification of Functioning). Gecertificeerde kennis van ICF is een voorwaarde om de rol van casemanager te kunnen uitoefenen.

Lees hier meer over de manier waarop je een mandaat kan aanvragen als casemanager zorg. Organisaties met een mandaat als casemanager zorg, zijn verplicht om bij VDAB een vorming te volgen over het ICF-instrument en de manier waarop het arbeidsmatig functioneren van de deelnemer kan weg geschreven worden in het elektronisch dossier. Deelname aan een vormingsmoment is gratis. U moet wel vooraf inschrijven op een vormingsmoment. Volgende personen moeten deze VDAB-vorming niet meer volgen:

  • Organisaties die hebben deelgenomen aan de studiedag ICF die georganiseerd werd door Zorgnet Icuro
  • Of medewerkers van een organisatie met mandaat casemanager zorg, die erkend zijn om te indiceren 

Om als casemanager zorg te kunnen registreren in het VDAB-systeem en een login te bekomen voor het vertrouwelijk luik, moet uw organisatie zich registreren bij VDAB. Ga hiervoor naar deze VDAB-pagina en volg de stappen die vermeld worden onder de rubriek 'enkel toegang tot het vertrouwelijk luik'.

Meer informatie over de opdracht van een casemanager zorg, vind je in dit draaiboek casemanager zorg.

Een activeringstraject aanvragen

Ben je werkzoekende en denk je dat een activeringstraject iets voor jou is? Maak dan een afspraak met je VDAB-bemiddelaar. Hij zal tijdens een persoonlijk gesprek toelichten wat een activeringstraject inhoudt, en wat de voorwaarden zijn om deel te nemen. Heb je nog geen bemiddelaar bij VDAB? Neem dan contact op via ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Wil je een klant aanmelden voor een activeringstraject? Vul dan dit formulier in. VDAB nodigt de klant vervolgens uit om de aanvraag te bespreken.

Beleidskader en documenten

Veelgestelde vragen

Nuttige contactadressen