U bent hier

Dataset Aanvragen tewerkstellingspremie 50-plus

Dit is een tewerkstellingsmaatregel van de Vlaamse Regering die een betekenisvolle vermindering van de loonkost meebrengt voor werkgevers die een niet-werkende werkzoekende 50-plusser aanwerven met een contract van onbepaalde duur.

De loonkostvermindering geldt voor 4 kwartalen. De werkgever heeft een tewerkstellingsverplichting van minstens 5 opeenvolgende kwartalen.

De maatregel is m.a.w. een lastenvermindering voor de ondernemingen, gekoppeld aan effectieve aanwervings- en tewerkstellingsvoorwaarden.

Vlaanderen wil via deze subsidiemaatregel werkgevers sterk stimuleren om meer 50-plussers aan te werven. 

Deze loonkostvermindering wordt beperkt tot oudere werknemers, omdat precies voor deze doelgroep de hoge loonkost - vaak in combinatie met een negatieve vooringenomenheid ten aanzien van oudere werknemers (vooroordelen zoals gebrek aan flexibiliteit, minder leerbereidheid, lagere productiviteit, enz…) - een belemmerende factor is voor aanwerving. 

Metadata (pdf)

Opgelet: Door het downloaden van deze Open Data ga je akkoord met de licentievoorwaarden.

Download data (json, xml, php)