U bent hier

Tendering & Onderzoek

Om het tenderbeleid vorm te geven, te evalueren en bij te sturen, ter ondersteuning van het management en de raad van bestuur worden onafhankelijke onderzoeks-opdrachten uitbesteed. Daarnaast schrijft VDAB ook onderzoeksopdrachten uit ter voorbereiding van complexe opdrachten.

Evaluatie tendering: Idea Consult e.a. (november 2009)

Trajecttendering (proeftuin) Idea Consult (juni 2009)

  • Globale evaluatie en aanbevelingen:
    het rapport bevat de globale evaluatie en aanbevelingen van de proeftuin trajecttendering.
  • Achtergrondrapport
    de evaluatie van de proeftuin trajecttendering dient informatie te verschaffen aan VDAB als beheersorgaan en aan de Vlaamse overheid als beleidsverantwoordelijke over het project en het proces van de uitbesteding voor curatieve trajecten voor werkzoekenden.

Contactpersonen:

Luc Van De Putte en Jeroen Peeters
E-mail: evaluatietendering@vdab.be
Kantoor. 02 506 17 81
Fax. 02 506 17 22

 

Integrale krachtgerichte trajectbegeleiding voor arme werkzoekenden: HIVA 
(voorzien tegen december 2010)

Contactpersonen:

Ann Verboven
E-mail: ann.verboven@vdab.be
Kantoor. 02 506 29 09
Fax. 02 506 29 52

 

Onderzoeken in opdracht van partners en externen

Het spreekt voor zich dat ook onze partners en externe organisaties vanuit hun eigen invalshoek analyses maken van het tenderbeleid en dit via onafhankelijk onderzoek verder laten onderzoeken. Hieronder vindt u hun meest gerelateerde bijdragen.

Marktwerking bij de begeleiding van werkzoekenden: tijd voor een evaluatie. (nov 2009)

Ludo Struyven en Liesbeth Van Parys van het HIVA schreven in opdracht van FEDERGON een vijftal papers over de marktwerking voor begeleiding van werkzoekenden. De eerste twee papers behandelen de modellen van marktwerking die worden gehanteerd in Groot-Brittannië en in Nederland. Een derde paper maakt een analyse van de Belgische markt en de Vierde paper maakt de synthese. De vijfde paper is een adviesnota. U kan deze papers raadplegen op de website van Federgon: http://www.federgon.be/publicaties/onderzoeken-en-studies/onderzoek-tendering-2009/