U bent hier

Uitbesteding: Opleiding Professionele poetstechnieken

In het kader van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, en al dan niet met Europese middelen, een opdracht uitgeschreven voor het aanbieden van een competentieversterkende finaliteitsactie tot ‘Professionele schoonmaker’ aan min 8 en max 12 niet werkende werkzoekenden. 

De opdracht wordt gegund als raamovereenkomst met één opdrachtnemer d.m.v. een onderhandelingsprocedure met bekendmaking onder besteknummer 2013/90018. De opdracht bestaat uit:

  • het aanleren van beroepstechnische competenties via opleiding en stages;
  • het aanleren van attitudes en persoonlijke vaardigheden, zowel generieke als beroepsgerichte;
  • begeleiding en ondersteuning tijdens de opleiding en tot minstens 3 maanden na de opleiding;
  • bemiddeling naar duurzaam werk, inclusief sollicitatiebegeleiding en nazorg bij tewerkstelling;
  • taalcoaching tijdens de opleiding voor laag taalvaardige deelnemers;
  • bijkomende opdrachten en voorwaarden die worden vermeld in de betreffende opleidingsfiche (zie bijlage 2 bij het bestek).

De raamovereenkomst start op 5 juli 2014 en loopt definitief af op 30 juni 2018.
De VDAB streeft er naar om de eerste opleiding te laten aanvangen in juli 2014.

De uiterste indieningsdatum en de elektronische opening van de aanvragen tot deelname is  voorzien op 28/04/2014 om 9:30 uur stipt.

De aanvraag tot deelname kan enkel elektronisch worden ingediend, via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ .

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten