U bent hier

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor de Uitbesteding van Outplacement in het kader van het Sociaal Interventiefonds

Besteknummer: 2015/50022
De opdracht bestaat uit de uitvoering van de outplacementbegeleiding, inclusief de bemiddeling naar werk en het faciliteren van opleiding nodig voor het behoud en de versterking van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en de certificering van verworven competenties.

Deze opdracht wordt op de markt gezet door middel van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Binnen deze procedure zijn er 2 fasen voorzien. Fase 1 betreft de kandidaatstellingen. De geselecteerden uit fase 1 worden in de 2e fase uitgenodigd om een offerte in te dienen.

  De VDAB heeft ervoor geopteerd om de opdracht uit te besteden in 20 percelen. De percelen worden gegund als een raamovereenkomst met één aanbieder per perceel.

De VDAB streeft er naar om de opdracht te laten starten op 1 juli 2015. De mogelijkheid om de opdracht te verlengen is voorzien in het bestek.

Op 25 februari werd de opdracht aangekondigd in het Bulletin Der Aanbestedingen (BDA-nummer: 2015-504707). U kunt deze publicatie raadplegen via het platform van e-notification: https://enot.publicprocurement.be.

Als bijlage vindt u een kopie van het bestek deel 1. Kandidaatstellingen kunnen tot uiterlijk 17/03/2015, 11.00u, elektronisch via het platform e-tendering https://eten.publicprocurement.be.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten