U bent hier

Algemeen offerte aanvraag – armoede

In het kader van het werkinvesteringsplan heeft Vlaanderen extra middelen vrij gemaakt voor de begeleiding van werkzoekenden in armoede naar de arbeidsmarkt. Op 06/01/2011 is de openbare offerte aanvraag: “ Tendering collectieve remediëring armoede, gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen.

De doelstelling van het project is om geïntegreerde werk-welzijnstrajecten op te zetten voor mensen in armoede waarbij er aandacht is voor welzijn. Er werd beslist om minstens 300 en maximum 450 werk-welzijnstrajecten op te starten voor werkzoekenden in armoede. Deze trajecten bestaan uit een individueel begeleidingsluik, dat door de VDAB wordt opgenomen en een remediërend groepsluik dat uitbesteed wordt.

Elk werk-welzijnstraject start met een individuele trajectbegeleiding. Twee maanden na de start van het individueel luik wordt het groepsluik gradueel opgebouwd. Dit groepsluik vertrekt vanuit de ervaringswereld van mensen in armoede met een krachtige empowerment inslag en integreert hierbij tevens het aspect oriëntering en sollicitatietraining in één gebeuren.

Voor het groepsgebeuren werd een algemene offerte aanvraag uitgeschreven

De aanvraag tot het bekomen van het bestek dient per e-mail te gebeuren op volgend adres: marc.detiege@vdab.be , met als subject ’Bestek algemene offerteaanvraag 2010/10195’’, onder vermelding van de fysieke adrescoördinaten van de aanvrager.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten