U bent hier

2019/50081: oproep mentoring naar werk

Voor anderstalige niet-werkende werkzoekenden met een migratieachtergrond

VDAB heeft een laaste update gepubliceerd van de vragen en antwoorden betreffende de oproep 2019_50081 Mentoring naar werk. De vragen die aan bod kwamen tijdens de twee infosessies zijn hierin opgenomen.

Graag maken we u er ook op attent dat de inhoudelijke analyse van een projectvoorstel maximaal 100 bladzijden mag omvatten. Alvast bedankt. En succes!

Wat?

VDAB voorziet 2.920.000 EUR voor de subsidiëring van projecten in het kader van mentoring naar werk voor anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond.

Hierbij wordt een werkzoekende (mentee) aan iemand met meer kennis en ervaring (mentor) vrijwillig gekoppeld zodat deze laatste de mentee ondersteunt in het overbruggen van de kloof tot de arbeidsmarkt. Deze evenwaardige relatie tussen mentor en mentee wordt professioneel omkaderd door een derde actor, namelijk de mentor-coach. Deze oproep wil organisaties bereiken die deze rol van mentor-coach opnemen.

Het budget van 2.920.000 EUR is voorzien voor een looptijd van 36 maanden: goedgekeurde projecten lopen gedurende 24 maanden. Wanneer het project positief geëvalueerd wordt, wordt het verlengd met 12 maanden.

Wie?

De oproep richt zich naar organisaties die expertise hebben in de samenwerking met en de coaching van vrijwilligers én voeling hebben met de doelgroep van anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond.

De doelgroep bestaat uit niet-werkende anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond. VDAB onderscheidt hierbij volgende subdoelgroepen:

  1. werkzoekenden die beschikken over een diploma hoger onderwijs
  2. werkzoekenden die hoogstens een diploma van de middelbare school hebben behaald
  3. jongeren (< 25 jaar) die hoogstens een diploma lager secundair onderwijs behaald hebben

Praktisch

De promotor dient het projectvoorstel ten laatste op 06 februari 2020 om 10u00 in via het e-mailadres: regie@vdab.be. De titel van de mails betreffende deze subsidieoproep worden opgebouwd volgens het volgende voorbeeld: Subment 50081_naam van de promotor.

Bij het beoordelen van het project hechten we vooral belang aan de inhoudelijke aspecten (doelstellingen, organisatie, methodieken) en wordt gekeken of de begrote kosten in verhouding staan tot het aanbod.

Contact

Regie@vdab.be

Bijlagen