U bent hier

Samenwerking

Een overzicht:

 • Uitbestedingen: VDAB doet een beroep op niet-commerciële en commerciële begeleidingsorganisaties voor sommige aspecten van de begeleiding en opleiding.
 • Tijdelijke werkervaring: Vlaanderen zet in op een nieuw stelsel van tijdelijke werkervaring.
 • Subsidieoproepen
 • Werk en zorg
 • Sociale economie: heb je het gevoel dat jouw medewerker klaar is om terug een job te doen in het gewone arbeidscircuit?
 • Wijk-werken: vanaf 1 januari 2018 vervangt wijk-werken het vroegere PWA.
 • OCMW-cliënten opleiden: werkzoekenden kunnen via een kwalificerend opleidingstraject met VDAB-opleidingscontract (OKOT) een diploma behalen voor een knelpuntberoep.
 • Innovatielab
 • Interreg projecten: VDAB neemt deel aan een aantal projecten binnen het Interregprogramma, gefinancierd met Europese middelen (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).
 • ESF-projecten: Handleidingen en publicitaire verplichtingen voor ESF-projecten
 • Kwalitatieve opvolging: bij elk project dat VDAB uitbesteedt aan partners, zijn er afspraken op inhoudelijk, financieel en administratief vlak.
 • Mandaten: een organisatie die kosteloos arbeidsbemiddeling, trajectbegeleiding of competentieontwikkeling wil verstrekken aan werkzoekenden moet gemandateerd zijn.
 • Onderwijs: VDAB organiseert in samenwerking met het onderwijs heel wat initiatieven voor leerkrachten en scholen.
 • Synerjob: VDAB, Actiris en Le Forem werken samen om de knelpunten op de verschillende arbeidsmarkten aan te pakken.
 • Sollicitantencontact: dit is een samenwerking tussen VDAB, VOKA, UNIZO en andere organisaties waarin werkgevers vertegenwoordigd zijn.
 • Opleidingscheques: ben je een opleidingsverstrekker en wil je erkend worden in het kader van opleidingscheques? We beantwoorden enkele veelgestelde vragen.
 • Loopbaanbegeleiding: via VDAB kan een organisatie of individu gemandateerd worden om als erkend loopbaancentrum te fungeren.
 • Outplacement: we bundelden de belangrijkste info voor outplacementkantoren.
 • Open services: documentatie voor wie via open services vacatures of kandidaten uitwisselt met VDAB.
 • Vlaams toeleidingsnetwerk VITRINE: meer info over erkende projecten en reguliere diensten van VDAB vind je op de site VITRINE.
 • Wisselleren: ‘meeloopsessie’ waarbij de bemiddelaars van de ene organisatie een gesprek of actie mee volgt bij een bemiddelaar van de andere organisatie
 • Uitzendsector: op onze sectorsite vind je meer info over de uitzendsector en de samenwerking met VDAB
 • Fabia: back@work met pijn is mogelijk - VDAB ontwikkelde samen met GTB, Revalidatiecentrum UZ Gent, Compaan en UCBO een groepsmodule voor werkzoekenden en een webmodule 'pijn beter begrijpen' voor bemiddelaars.
 • Toelating voor arbeidzorg: vul het online formulier Aanvraag attest 'Toelating onbezoldigde stage -arbeidszorg' in