U bent hier

Privacyverklaring VDAB

computer om persoonsgegevens in te geven
© Shutterstock

Wat doen we met de persoonsgegevens die je ingeeft op onze website of doorgeeft aan een bemiddelaar? We geven tekst en uitleg.

Wanneer vragen we persoonsgegevens van je?

 • Schrijf je je in als werkzoekende bij VDAB, maak je gebruik van diensten op de VDAB-website of van onze apps? Dan kunnen we je gegevens vragen die iets over je vertellen. Bijvoorbeeld: je naam, adres, e-mailadres, rijksregisternummer, welke job je wil doen, welke studies je deed, welke talenkennis je hebt, de locatie waarop je je bevindt... De persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft, worden opgenomen in de bestanden van VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel. 
 • Daarnaast krijgen we ook gegevens over je van andere instanties. Namelijk: je officieel adres, gegevens over waar je al gewerkt hebt en welk diploma je behaald hebt.
 • Krijg je begeleiding in je zoektocht naar werk, dan slaan we bepaalde gegevens over jou op. Bijvoorbeeld: welke opleidingen je al gevolgd hebt bij VDAB, welke afspraken je gemaakt hebt met je bemiddelaar, welke inspanningen je doet om werk te vinden...
 • Publiceer je je cv in onze databank? Bekijk ons privacybeleid.
 • Volg je online cursussen via VDAB? Bekijk ons privacybeleid.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

We gebruiken je gegevens om verschillende redenen.

 • Om je te helpen in je zoektocht naar werk
  Bijvoorbeeld om je gepaste vacatures te bezorgen of een product of dienst aan te bieden die je kansen op werk verhoogt.
   
 • Om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren
  Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de vacatures die we je automatisch doorsturen nog beter beantwoorden aan je profiel. 
   
 • Om na te gaan of je voldoende inspanningen doet om werk te vinden 
  Ontvang je een uitkering, dan gaan we na of je voldoende inspanningen doet om werk te vinden. We gebruiken hiervoor gegevens over je werkzoekgedrag.
   
 • Voor statistische of wetenschappelijke doeleinden
  We gebruiken je gegevens om ons beleid te sturen en te rapporteren over onze werking. Zo moeten we bijvoorbeeld regelmatig rapporteren aan de Vlaamse overheid of parlementaire vragen beantwoorden. De gegevens voor statistische of wetenschappelijke doeleinden worden altijd anoniem verwerkt.

Wat gebeurt er met gevoelige persoonsgegevens?

We gebruiken geen gerechtelijke gegevens uit het strafregister. Andere gevoelige gegevens -bijvoorbeeld over je gezondheid of afkomst- gebruiken we enkel als:

 • dit wettelijk verplicht is, of
 • als dit nodig is om je aan het werk te helpen én je hiervoor je uitdrukkelijke toestemming geeft.

Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens zorgvuldig en houden ze niet langer bij dan nodig.

Je gegevens worden enkel gebruikt door VDAB-medewerkers die ze nodig hebben voor hun job. Daarnaast kunnen we je persoonsgegevens ook doorgeven aan andere instanties omwille van twee redenen.

 • Uitwisseling van gegevens om je beter te kunnen helpen in je zoektocht naar werk
  • We wisselen enkel gegevens uit op voorwaarde dat de derde partij de gegevens op een veilige en wettelijk correcte manier verwerkt en op een vertrouwelijke manier behandelt.
  • We wisselen gegevens uit met:
   • Werkgevers: we vragen werkgevers om feedback te geven als je bij hen solliciteert. We kunnen ook je cv en profiel met hen bespreken. In dat geval geven we enkel informatie door die relevant is voor je tewerkstelling. Bovendien geven we geen gevoelige gegevens door.

   • Opleidings- en begeleidingsorganisaties: als we je niet zelf kunnen helpen in je zoektocht naar werk, verwijzen we je door naar een partner. We wisselen met hen gegevens uit zodat ze je beter kunnen helpen. 

   • OCMW's: als je beroep doet op een OCMW, kunnen we persoonsgegevens aan hen doorgeven zodat ze je beter kunnen helpen in je zoektocht naar werk. 

   • Uitbetalingsinstellingen (vakbond of de Hulpkas).

   • GTB's: heb je een arbeidsbeperking en doe je beroep op een GTB om een job te vinden? Dan kunnen we persoonsgegevens aan hen doorgeven zodat ze je beter kunnen helpen in je zoektocht naar werk. 

   • Dokters: in sommige gevallen vragen we dat een dokter een geneeskundig onderzoek uitvoert om te bepalen welke jobs je kan uitvoeren. De dokter die het onderzoek doet, krijgt inzage in je gegevens en kan bepaalde gegevens aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld welke jobs je kan uitvoeren.

   • Externe bedrijven: we werken samen met externe bedrijven voor de opslag van onze gegevens en het versturen van mails. We wisselen met deze bedrijven de nodige gegevens uit.

 • Uitwisseling van gegevens voor statistische doeleinden
  Wij wisselen persoonsgegevens uit met andere instanties voor statistische doeleinden. Deze gegevens worden anoniem verwerkt. 

Hoe weet ik welke persoonsgegevens VDAB van mij gebruikt?

Je kan je gegevens bekijken en aanpassen, volgens de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Je kan een aantal gegevens zelf raadplegen via Mijn loopbaan of je kan bellen naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur). Wil je een volledig overzicht van de gegevens die we gebruiken en de partners met wie we gegevens uitwisselen? Ga dan langs in een VDAB-kantoor.

Wat als de gegevens die VDAB van me heeft onjuist of onvolledig zijn?

Zijn je gegevens onjuist of onvolledig? Dan kan je ons vragen om ze te wijzigen of aan te vullen. Bel hiervoor naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of stap naar een VDAB-kantoor. Een aantal gegevens kan je ook zelf aanpassen via Mijn loopbaan

Wat als ik niet wil dat VDAB mijn gegevens gebruikt?

Wil je liever niet dat we je gegevens gebruiken? Dan kan je ons vragen om ze te verwijderen. Bel hiervoor naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of stap naar een VDAB-kantoor

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

 • Heb je een vraag over je persoonsgegevens? Bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of mail naar info@vdab.be.
 • Wil je een klacht indienen? Meld je klacht via ons online formulier.