U bent hier

CERTO : Certificaat Kwaliteit voor outplacementkantoren

VDAB en Federgon richtten een certificeringsorgaan voor de outplacementsector op (CERTO). Dankzij het certificaat dat dit orgaan uitreikt, kunnen outplacementkantoren de kwaliteit van hun diensten garanderen aan de betrokken bedrijven en werknemers.

Wat?

Een outplacementkantoor kan op eigen intiatief een aanvraag tot certificering indienen. Het certificaat is een “kwaliteitslabel”. Het wordt toegekend op basis van onderstaande criteria. Bij het niet naleven van deze criteria, kan het certificaat terug worden ingetrokken of niet worden verlengd

 • Het kantoor verklaart schriftelijk outplacementactiviteiten uit te voeren of te zullen uitvoeren 
 • Het kantoor onderschrijft een gedragscode en leeft ze na. Deze gedragscode omvat kwaliteitseisen en formaliteiten.
 • De consulenten die instaan voor de begeleiding van de ontslagen werknemers en/of voor de contacten met de werkgevers én met minder dan drie jaar beroepservaring moeten voor een bekwaamheidstest slagen. Wat een outplacementconsulent moet weten over VDAB.
 • Het kantoor registreert de acties die worden ondernomen voor de werkzoekenden in het “Mijn Loopbaan voor Partners” (MLP, het vroegere CVS) van VDAB.  Hiervoor moeten de betrokken personeelsleden de MLP-opleiding volgen bij VDAB.
 • Het kantoor werkt mee aan de tevredenheidsenquëtes die CERTO afneemt bij de betrokken bedrijven en bij de ontslagen werknemers die outplacement volgden.
 • Het kantoor werkt mee aan de klachtenprocedure. De betrokken werkzoekenden en werkgevers kunnen een klacht indienen als ze niet tevreden zijn met de dienstverlening en dienen hun klacht in bij:
   • VDAB: online, telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 of via een brief naar Keizerslaan 11, 1000 Brussel.
   • Federgon (enkel voor de leden): via mail naar ombuds@federgon.be, telefonisch op het gratis nummer 0800 99 823 of via een brief naar Havenlaan 86c, bus 302, 1000 Brussel.
  • Vindt de outplacement plaats in het kader van een tewerkstellingscel, dan wordt op een bepaald moment nagegaan hoeveel begeleide werkzoekenden ondertussen aan het werk zijn of niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Deze gegevens worden enkel door het certificeringsorgaan gebruikt.
   Een overzicht van de outplacementkantoren die dit certificaat reeds hebben behaald vind je hier.

Hoe het certificaat aanvragen?

(Gewijzigd vanaf 01/09/2014. Vanaf deze datum wordt de aanvraagprocedure én de toekenningsprocedure tot verlenging gewijzigd. CERTO intensifieert hiermee zijn inspanningen tot kwaliteitsbewaking)

1. De gewijzigde (eerste) aanvraagprocedure tot certificering (in chronologische volgorde)

 • Stap 1:
  De consulenten van het kantoor die betrokken zijn bij de outplacementactiviteiten, slagen in de bekwaamheidstest en voldoen zo aan de kwaliteitsvereisten op het vlak van de beroepskennis (Schrijf hier in)

 • Stap 2:
  Het kantoor vult de aanvraag tot certificering  in. (Vul hier in)
  In dit document verklaart het kantoor schriftelijk outplacementactiviteiten uit te voeren of te zullen uitvoeren en onderschrijft het kantoor de gedragscode van het CERTO.
  In dit document vermeldt het kantoor eveneens de namen van de consulenten die zijn geslaagd in de bekwaamheidstest.
  In dit document vermeldt het kantoor ook de namen van de consulenten die de toegang tot MLP nog moeten/zullen verwerven
  Versturen naar info@certificeringsorgaan.be of naar Havenlaan 86c, bus 302, 1000 Brussel

 • Stap 3:
  Het kantoor ontvangt van het certificeringsorgaan via mail de ontvankelijkheid van de aanvraag. (dit is nog niet het certificaat !).
  Met deze mail vraagt het kantoor bij VDAB toegang tot MLP aan (klik hier)

 • Stap 4:
  Na het verwerven van de toegang tot MLP ontvangt het kantoor van VDAB een bevestigingsmail dat de toegang is verworven en een lijst van de consulenten die de MLP-opleiding succesvol hebben gevolgd.
  Het kantoor legt aan het certificeringsorgaan de bevestigingsmail voor.
  Versturen naar  info@certificeringsorgaan.be of naar Havenlaan 86c, bus 302, 1000 Brussel
 • Stap 5:
  Het CERTO-certificaat wordt verleend.

2. De gewijzigde aanvraagprocedure tot verlenging van het certificaat (in chronologische volgorde)

Er zijn 2 mogelijkheden:

In geval het dezelfde consulenten betreft als tijdens de vorige certificeringstermijn, zowel wat betreft de outplacementactiviteiten als de toegang tot MLP, dan:

 • Stap 1:

  Het kantoor vult de aanvraag tot verlenging van het certificaat in. (Vul hier in)
  In dit document verklaart het kantoor schriftelijk outplacementactiviteiten te hebben uitgevoerd in de voorbije certificaatsperiode en onderschrijft het kantoor opnieuw de gedragscode van het CERTO.
  Versturen naar info@certificeringsorgaan.be of naar Havenlaan 86c, bus 302, 1000 Brussel

 • Stap 2 :

  Het CERTO-certificaat wordt verlengd

In geval van andere of nieuwe consulenten, wat betreft de outplacementactiviteiten en/of de toegang tot MLP, dan tijdens de vorige certificeringstermijn, dan:

 • Stap 1: (alleen indien van toepassing als er andere of nieuwe consulenten betrokken zijn bij de outplacementactiviteiten)

  De andere of nieuwe consulenten van het kantoor die betrokken zijn bij de outplacementactiviteiten,  slagen in de bekwaamheidstest en voldoen zo aan de kwaliteitsvereisten op het vlak van de beroepskennis   (Schrijf hier in)

 • Stap 2:

  Het kantoor vult de aanvraag tot verlenging van het certificaat in (Vul hier in)
  In dit document verklaart het kantoor schriftelijk outplacementactiviteiten te hebben uitgevoerd in de voorbije certificaatsperiode en onderschrijft het kantoor opnieuw de gedragscode van het CERTO.
  Alleen indien van toepassing vermeldt het kantoor eveneens de namen van de andere of nieuwe consulenten die zijn geslaagd in de bekwaamheidstest.
  Alleen indien van toepassing vermeldt het kantoor ook de namen van de consulenten die de toegang tot MLP nog moeten/zullen verwerven
  Versturen naar   info@certificeringsorgaan.be  of naar Havenlaan 86c, bus 302, 1000 Brussel

  Stap 3: (alleen indien van toepassing als er andere of nieuwe consulenten toegang tot MLP moeten verwerven)

  Het kantoor ontvangt van het certificeringsorgaan via mail de ontvankelijkheid van de aanvraag. (dit is nog niet het certificaat !).
  Met deze mail vraagt het kantoor bij VDAB toegang tot MLP aan (klik hier)
  Na het slagen in de MLP-opleiding bij VDAB ontvangt het kantoor van VDAB een lijst van de consulenten die de MLP-opleiding succesvol hebben gevolgd.
  Het kantoor legt aan het certificeringsorgaan deze lijst voor.
  Versturen naar info@certificeringsorgaan.be of naar Havenlaan 86c, bus 302, 1000 Brussel

  Stap 4:

  Het CERTO-certificaat wordt verlengd.

Meer info?

Neem contact op met het secretariaat van het certificeringsorgaan.