U bent hier

Nieuws

Beroepsverkennende stage buiten een TWE OCMW traject

Vanaf 30/03/2020 zijn alle OCMW's gemandateerd om BVS in te zetten buiten het kader van TWE-OCMW.

Dit betekent concreet dat VDAB de bestaande ondersteuning waarbij VDAB de BVS contracten administratief verwerkt stopzetten en de OCMW's het vertrouwen en de technische mogelijkheid zullen geven om dit volledig zelf in handen te nemen.

Gezien de registratie van de BVS binnen en buiten TWE verschillend is en de mogelijkheid tot registratie vraagt dat de begeleider over de correcte rechten beschikt in onze systemen, wordt er vanuit VDAB de nodige ondersteuning geboden wat betreft opleiding.

Voor OCMW begeleiders die geen rol binnen TWE-OCMW opnemen is het verplicht om eerst een MLP-opleiding te volgen vooraleer de nodige gebruikersrechten kunnen worden toegekend.

Voor TWE-OCMW begeleiders die al de nodige rechten hebben adviseren de MLP coaches sterk om de MLP opleiding te hernemen en dit gezien de afwijkende registratiewijze voor BVS buiten een TWE ten opzicht van binnen een TWE.

Op de partnersite is een 'handleiding registreren van beroepsverkennende stage (BVS)' beschikbaar. Bij de registratie van de BVS wordt gevraagd een financieringsnummer toe te kennen (cfr. p13,p14). Voor alle OCMW's die een BVS registreren buiten TWE OCMW moet hiervoor volgend financieringsnummer gebruikt worden: C03S350

Op het leerplatform voor partners is er een module BVS beschikbaar onder 'vormen van werkplekleren'

Bij vragen over de registraties van BVS kan u terecht bij de provinciale MLP-coaches via het contactformulier op de VDAB partnerwebsite.
Voor inhoudelijke vragen over BVS kan u terecht op wpl@vdab.be

 

VDAB en Partners: hoe denken ze over de samenwerking?

Enkel samen met onze partners zijn we 'sterk voor werk'. En hoe we met onze partners samenwerken, dat willen we in de toekomst nog beter aanpakken. Zodat elke samenwerking nog vlotter verloopt, en onze dienstverlening een nog beter antwoord biedt op de noden van de arbeidsmarkt en onze klanten.

Daarom organiseerde VDAB eind maart een uitgebreide bevraging over de samenwerking met partners. 1.735 medewerkers en 1.965 partners vulden de bevraging in. Uit die bevraging blijkt dat partners in het algemeen tevreden zijn over de samenwerking met VDAB. Op basis van de resultaten hebben we 10 aanbevelingen geformuleerd die een traject van verschillende jaren omvatten.

Lees meer over de resultaten

 

De nieuwe dienstverlening

Op 8 oktober 2018 startte een vernieuwd dienstverleningsmodel voor nieuw ingeschreven werkzoekenden.
Om je wegwijs te maken in deze veranderingen bundelden we de informatie voor jou op basis van onze samenwerkingsrelatie.

Bekijk alle informatie >