U bent hier

Beroepskwalificerende trajecten

Een organisatie die een beroepskwalificerend traject wil aanbieden, moet dat traject eerst laten erkennen door het departement Werk en Sociale Economie. Erkende trajecten worden opgenomen in een register dat de burger kan raadplegen.

Wat is een beroepskwalificerend traject?

Wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen is vastgelegd in een beroepskwalificatie. Iemand kan een beroepskwalificatie verwerven via een opleidingstraject waarbij de competenties aangeleerd worden die nodig zijn om een bepaald beroep uit te oefenen. Een andere mogelijkheid is dat iemand via een EVC-traject aantoont dat men reeds over welbepaalde competenties beschikt.

Wie een beroepskwalificerend opleidings- of EVC-traject succesvol heeft afgerond, ontvangt een door de Vlaamse overheid erkend bewijs van beroepskwalificatie, deelkwalificatie of een bewijs van competentie.

Een aanbieder die één of meerdere opleidings- of EVC-trajecten wil laten erkennen als beroepskwalificerend traject en hiervoor erkende bewijzen wil kunnen uitreiken, kan zich verder informeren via de website van de Vlaamse overheid en de website van Ahovoks.