U bent hier

Nieuwsbrief voor partners - september 2012

Nieuw opleidingsatelier voor de voeding

Op 15 juni ging het opleidingsatelier voor de voeding open in de Oude Bottelarij van Rodenbach in Roeselare. Potentiële of pas opgestarte operatoren krijgen hier een praktijkgerichte opleiding 'verpakkingsoperator'. Deze opleidingen zijn bedoeld voor werknemers, werkzoekenden, uitzendkrachten, leerlingen en studenten die verpakkingsoperator willen worden in de voedingssector. Dit is een opleidingsproject in samenwerking met Fevia Vlaanderen, Syntra-West, IPV en VDAB. 

Lees Meer

Kick-Offshore

FonsDe VDAB is vanaf september gestart met nieuwe opleidingen voor de offshoresector in het vernieuwde opleidingscentrum van Zeebrugge. Dankzij een intensieve samenwerking tussen het FVB, baggerbedrijven Jan De Nul en DEME en de VDAB, is het opleidingscentrum van Zeebrugge voorzien van moderne apparatuur bestemd voor werkzoekenden- en werknemersopleidingen. 

Lees meer.

Onderwijstalent

Op 28 augustus 2012 ging in Antwerpen het job- en opleidingspunt voor leerkrachten, Onderwijstalent, open. Dat gebeurde in aanwezigheid van de minister van Onderwijs, Pascal Smet, de Antwerpse schepen voor Werk en Economie, Robert Voorhamme en de gedelegeerd bestuurder van de VDAB, Fons Leroy. Onderwijstalent is een samenwerking tussen de VDAB, Stad Antwerpen en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), met steun van het Antwerps sectoraal netwerk onderwijs.

Lees Meer

Leren Werkt

Het project "Leren Werkt" wil laaggeschoolde werkzoekenden hun diploma secundair onderwijs laten behalen terwijl ze een knelpuntgerichte VDAB-beroepsopleiding volgen. Om dit te bereiken combineren ze een VDAB-beroepsopleiding met een algemene vorming uit het volwassenenonderwijs, binnen een traject van één schooljaar. Om dit project te realiseren werkt de VDAB samen met een aantal Centra voor Volwassenenonderwijs en Basiseducatie, onder supervisie van L4-Volwassenenonderwijs.

Meer informatie vindt u hier

Tevredenheidsmeting partners 2012

Volgens de beheersovereenkomst 2011-2015 tussen de Vlaamse regering en de VDAB meet de VDAB jaarlijks de tevredenheid van de partnerorganisaties waarmee de dienst samenwerkt. De resultaten van de meting van 2012 zijn bekend. 

Lees meer

Lijst knelpuntberoepen 2011

Eén van de voornaamste vaststellingen in de nieuwe knelpuntenlijst is het blijvend tekort aan technisch geschoolde profielen, zowel uit het secundair (technici) als uit het hoger onderwijs (ingenieurs). Ook verpleegkundigen, informatici, gespecialiseerde bedienden, particuliere schoonmakers, chauffeurs en horecapersoneel blijven structurele knelpunten. De lijst van 2011 bevat 223 knelpuntberoepen die gegroepeerd werden in 97 clusters.

Lees meer

Socio-economische gegevens per RESOC

Per RESOC en voor Limburg per streektafel krijgt u hier een overzicht van verschillende socio-economische gegevens. Deze gegevens zijn een basis voor de regionale analyses die de VDAB ontwikkelt in samenwerking met de verschillende RESOC’s. Gezien deze gegevens ook een breder publiek kunnen interesseren, stelt de VDAB deze ter beschikking op zijn website. 

Sectorgegevens

Op deze pagina vindt u tabellen met sectorale cijfers over ontvangen vacatures, IBO, geplaatste werkzoekenden en arbeidsreserve, veelal volgens paritair comité. De meeste van deze sectoren hebben een sectorconvenant afgesloten met de Vlaamse regering.