U bent hier

Taal centraal?!

Na de VDAB Ontcijfert over jongeren, 'jeugdwerkloosheid: een verhaal van ups en downs', komt de studiedienst met een nieuwe publicatie binnen de reeks.

Ontcijfert nummer 39 heeft als thema: 'Taal centraal?! Een blik op taalvereisten in vacatures en talenkennis van werkzoekenden' en reikt opnieuw een aantal relevante inzichten aan op een toegankelijke manier.

Deze publicatie is een aanrader voor iedereen die op zoek is naar meer informatie over vraag en aanbod van talenkennis op onze Vlaamse arbeidsmarkt. Zo komt onder andere de grote vraag naar (zeer) goede kennis van het Nederlands naar voren, naast de regiogebondenheid van taalvereisten en kennis van het Frans en het Engels, en het beperkte belang van andere vreemde talen zoals het Duits.

Samenvatting

Taal krijgt traditioneel een centrale plaats toegekend op onze Vlaamse arbeidsmarkt. Mensen hebben het nodig om met elkaar te kunnen samenwerken op de eigen werkvloer, maar steeds vaker ook over de taalgrenzen heen. Niet alleen kennis van het Nederlands lijkt dus essentieel. Ook andere talen zoals het Frans en het Engels spelen een steeds prominentere rol in een context van globalisering en arbeidsmigratie. Kortom, talenkennis lijkt van fundamenteel belang. Maar (hoe) vertaalt zich dat in de taalvereisten in vacatures en in de talenkennis van werkzoekenden? En wat doet VDAB?

Een blik op de vacaturecijfers van VDAB leert dat de vraag naar kennis van het Nederlands groot is, en het verwachte niveau van beheersing hoog. Zo werd in 2018 in bijna 9 op de 10 vacatures een taalvereiste Nederlands gesteld, waarbij de overgrote meerderheid een goede (38%) tot zeer goede (58%) kennis vooropstelt. Het aandeel vacatures met vraag naar kennis van het Frans (21%) en van het Engels (18%) ligt een pak lager, al verschilt die vraag sterk van regio tot regio en is ze studieniveau- en beroepsgebonden. Zo wordt kennis van het Frans en van het Engels doorgaans vaker gevraagd bij hoger geschoolde functies. Opvallend is dat er maar weinig vacatures zijn met vraag naar andere talen dan het Nederlands, Frans en Engels.

Een blik op de werkzoekendencijfers leert dat bijna alle niet-werkende werkzoekenden (97% in 2018) aangeven dat ze kennis hebben van het Nederlands. Een behoorlijk deel onder hen (12%) beoordeelt die kennis echter als zijnde beperkt. Het aandeel werkzoekenden met kennis van het Frans (58%) ligt aanzienlijk lager, ook in vergelijking met het aandeel met kennis van het Engels (67%): werkzoekenden hebben vaker, en zo blijkt zelfs betere, kennis van het Engels dan van de tweede landstaal. Ook hier spelen regio en studieniveau een rol. Zo rapporteren hoger geschoolde werkzoekenden vaker kennis van het Engels en van het Frans. Al bij al blijft de kennis van andere talen dan het Nederlands, Frans en Engels beperkt.

VDAB streeft zoals steeds naar een goede match tussen vraag en aanbod en speelt dan ook met verschillende acties (zelf of met de hulp van partners) in op bovenstaande vaststellingen. Voorbeelden van acties gericht op het versterken van het aanbod omvatten de geïntegreerde NT2-trajecten Nederlands voor anderstaligen en het uitgebreide aanbod online taalopleidingen. Gezien de verwachte talenkennis niet altijd in verhouding staat tot de talige competenties nodig voor de job, wil VDAB daarnaast ook sensibiliseren naar een realistische vraag, onder andere wat betreft kennis Nederlands.

De data voor deze Ontcijfert dateren van voor het uitbreken van de Corona-crisis. Dat maakt ze evenwel niet minder relevant. Zo lijkt het belang van het Nederlands als werktaal niet aan erosie onderhevig en is de verwachting dat Vlaanderen ook na de heropstart een open economie zal zijn met veel internationale contacten. Bovendien zal de talenkennis van werkzoekenden grotendeels ongewijzigd blijven. Kortom, taal is springlevend als verbindend kenmerk in onze arbeidsmarkt.

"VDAB Ontcijfert" biedt een interessante meerwaarde bovenop het uitgebreid aanbod aan arbeidsmarktinfo op vdab.be/trends.

Meer informatie: 

vdab.be/trends/ontcijfert
Ontcijfert nr. 39

Joris Ghysels
Manager dienst Monitoring VDAB
joris.ghysels@vdab.be
+32 488 60 64 42

Lotte Landuydt
Expert externe communicatie
lotte.landuydt@vdab.be
+32 476 94 09 65