U bent hier

Schoolverlatersrapport 2020

Dit rapport volgt de jongeren die de school verlieten in 2018 en gaat na hoeveel van hen als werkzoekend zijn ingeschreven bij VDAB op 30 juni 2019.

Uit de resultaten blijkt opnieuw hoe belangrijk het behalen van een diploma is. Zeker in deze onzekere coronatijden is dat een belangrijke boodschap. De levens- en leeromstandigheden zijn momenteel verre van ideaal en dat doet jongeren al eens twijfelen aan het voortzetten van hun studies. Maar ongekwalificeerd de arbeidsmarkt betreden is echt geen goed idee. De kans om in dat geval na een jaar werkzoekend te zijn, is groot. In 2019 bedroeg het werkzoekendenaandeel van de ongekwalificeerde schoolverlaters 30,5%. Bij schoolverlaters met een eindkwalificatie secundair onderwijs daalt dit aandeel naar 9,7% en bij schoolverlaters met een diploma hoger onderwijs bedraagt het werkzoekendenpercentage nog slechts 3,1%.

Globaal geldt: hoe hoger het diploma, hoe lager het werkzoekendenaandeel. Maar zoals altijd zijn er uitzonderingen en nuances. Lees het schoolverlatersrapport en ontdek welke schoolverlaters en opleidingen de beste kaarten kunnen voorleggen voor wat betreft aansluiting op de arbeidsmarkt.

Meer informatie: 

Joke Van Bommel
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0499 41 81 35