U bent hier

De werkzoekendencijfers van mei 2020

Het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) is tussen april en mei 2020 licht gedaald. Eind mei 2020 telt Vlaanderen 198.283 NWWZ, ten opzichte van 201.757 vorige maand. Op jaarbasis noteren we wel voor de derde maand op rij een stijging van de Vlaamse werkloosheid. Het betreft een toename van 24.247 eenheden of 13,9%. De sterke impact van de coronacrisis, die in de eerste plaats een gezondheidscrisis is, blijft dus duidelijk zichtbaar in de werkloosheidscijfers. Let wel, alle cijfers in dit bericht gaan over niet-werkende werkzoekenden en daardoor uitdrukkelijk niet over tijdelijke werkloosheid (zie daarvoor cijfers van RVA). 

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) staan voor 69,0% van de Vlaamse geregistreerde arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 4,4%, de vrij ingeschreven werkzoekenden voor 14,0% en de groep 'Andere' voor 12,6%. 'Andere' omvat de deeltijds lerenden zonder baan maar ook de werkzoekenden met een leefloon. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden ook bij 'Andere' geteld. 

De WZUA's stijgen op jaarbasis met 18,6%, de BIT-jongeren met 10,0%. Voor de vrij ingeschreven werkzoekenden bedraagt de toename 4,4%, voor de groep 'andere' 3,3%. Ten opzichte van vorige maand noteren we een afname voor de vier groepen, relatief gezien is de daling het grootst voor de BIT-jongeren (-5,9%), gevolgd door de vrij ingeschreven werkzoekenden (-4,0%) en de groep 'andere' (-2,0%). De WZUA zijn ten opzichte van vorige maand met 0,9% gedaald. 

De werkloosheid stijgt op jaarbasis in alle provincies. In West-Vlaanderen (+22,1%) en Limburg (+15,6%) is de stijging sterker dan het Vlaamse gemiddelde. In de andere provincies schommelt de toename tussen 11,1% en 13,8%. Ten opzichte van vorige maand noteren we wel een daling in alle provincies.  Voor gedetailleerde werkzoekendencijfers en werkzoekendengraden per gemeente verwijzen we naar de webtoepassing Arvastat.

Links:
·  Werkzoekendenberichten: vdab.be/trends/berichten
·  Arvastat: arvastat.vdab.be

Meer informatie: 

Joke Van Bommel
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0499 41 81 35