U bent hier

De werkzoekendencijfers van maart 2020

Na een periode van bijna vijf jaar, stijgt de Vlaamse werkloosheid deze maand voor het eerst op jaarbasis sinds augustus 2015. De coronacrisis, die in de eerste plaats een gezondheidscrisis is, oefent dus ook een duidelijk negatieve impact uit op de werkloosheidscijfers. 

Eind maart 2020 telt Vlaanderen 186.265 nietwerkende werkzoekenden (NWWZ). Op jaarbasis betekent dit een stijging met 2.437 eenheden of 1,3%. Vorige maand noteerden we nog een dalingsritme van 3,4%. Let wel, alle cijfers in dit bericht gaan over niet-werkende werkzoekenden en daardoor uitdrukkelijk niet over tijdelijke werkloosheid. De getoonde stijging in het aantal werkzoekenden komt dus bovenop het grote aantal tijdelijk werklozen (zie daarvoor cijfers van RVA).

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) staan voor 67,1% van de Vlaamse geregistreerde arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 4,7%, de vrij ingeschreven werkzoekenden voor 14,7% en de groep ‘Andere’ voor 13,5%. ‘Andere’ omvat de deeltijds lerenden zonder baan maar ook de werkzoekenden met een leefloon. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden ook bij ‘Andere’ geteld.

De WZUA’s stijgen met 2,1%, de vrij ingeschreven werkzoekenden met 0,7%. Bij de groep ‘andere’ noteren we al verschillende maanden op rij een stijging, voor de maand maart bedraagt de toename 3,7%.
Enkel bij de BIT-jongeren noteren we nog steeds een daling (-11,9%), al ligt deze wel duidelijk lager dan de vorige maanden (bv. -19,0% in februari 2020).

De werkloosheid stijgt op jaarbasis in alle provincies, met uitzondering van Vlaams-Brabant (-0,7%). Vorige maand noteerden we hier nog een daling van 6,2%. De sterkste stijging wordt genoteerd in West-Vlaanderen (+4,7%).

De werkzoekendengraad voor Vlaanderen in zijn geheel bedraagt eind maart 6,0%. 

Voor gedetailleerde werkzoekendencijfers en werkzoekendengraden per gemeente verwijzen we naar de webtoepassing Arvastat.

Links:
·  Werkzoekendenberichten: vdab.be/trends/berichten
·  Arvastat: arvastat.vdab.be

Meer informatie: 

Joke Van Bommel
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0499 41 81 35