U bent hier

De werkzoekendencijfers van juni 2020

De werkzoekendencijfers van juni 2020 zijn gepubliceerd op de VDAB-site. In het VDAB-werkzoekendenbericht vind je de voornaamste trends. In Arvastat kan je gedetailleerde werkloosheidsstatistieken raadplegen tot op gemeenteniveau.

Net zoals we tussen april en mei 2020 een lichte daling van het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) konden vaststellen, observeren we een daling tussen mei en juni 2020. Einde mei 2020 telde Vlaanderen 198.283 NWWZ, einde juni telde Vlaanderen ongeveer 2.600 NWWZ minder en telden we concreet 195.680 NWWZ.

Op jaarbasis noteren we wel voor de vierde maand op rij een stijging van de Vlaamse werkloosheid. Het betreft een toename van 20.612 eenheden of 11,8%. De sterke impact van de coronacrisis, die in de eerste plaats een gezondheidscrisis is, blijft dus duidelijk zichtbaar in de werkloosheidscijfers. Let wel, alle cijfers in dit bericht gaan over niet-werkende werkzoekenden en daardoor uitdrukkelijk niet over tijdelijke werkloosheid (zie daarvoor cijfers van RVA).

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) staan voor 69,1% van de Vlaamse geregistreerde arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 4,6%, de vrij ingeschreven werkzoekenden voor 13,6% en de groep 'Andere' voor 12,6%. 'Andere' omvat de deeltijds lerenden zonder baan maar ook de werkzoekenden met een leefloon. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden ook bij 'Andere' geteld. De WZUA's kennen de sterkste stijging op jaarbasis (+17,1%), de toename bij de BIT-jongeren bedraagt 5,5%. Voor de vrij ingeschreven werkzoekenden bedraagt de toename amper 0,3%, en voor de groep 'andere' 1,4%. Ten opzichte van vorige maand noteren we een afname voor alle groepen behalve voor de BIT-jongeren (+3,7%), wat een normale evolutie is tussen mei en juni. De daling ten opzichte van vorige maand is het grootst voor de vrij ingeschreven werkzoekenden (-4,2%), de daling bij de WZUA bedraagt 1,1% en bij de groep 'andere' 0,8%.

De werkloosheid stijgt op jaarbasis in alle provincies. In West-Vlaanderen (+15,9%) en Limburg (+12,8%) is de stijging sterker dan het Vlaamse gemiddelde. In de andere provincies schommelt de toename tussen 10,2% en 11,5%. Ten opzichte van vorige maand noteren we een daling in alle provincies met uitzondering van Vlaams-Brabant waar we een toename met 560 NWWZ noteren (+2,0%).

De werkzoekendengraad voor Vlaanderen in zijn geheel bedraagt einde juni 6,3%. 

Voor gedetailleerde werkzoekendencijfers en werkzoekendengraden per gemeente verwijzen we naar de webtoepassing Arvastat.

Links:
·  Werkzoekendenberichten: vdab.be/trends/berichten
·  Arvastat: arvastat.vdab.be

Meer informatie: 

Lotte Landuydt
Expert externe communicatie
+32 476 94 09 65