U bent hier

De werkzoekendencijfers van juli 2020

Eind juli 2020 telde Vlaanderen 211.075 niet-werkende werkzoekenden. Dit is een stijging met 7,9% tegenover één jaar eerder. Tegenover vorige maand bedraagt de toename 15.395 NWWZ. Ongeveer de helft daarvan (7.653) zijn schoolverlaters die zich als BIT-jongere hebben ingeschreven. De sterke impact van de coronacrisis, die in de eerste plaats een gezondheidscrisis is, blijft dus duidelijk zichtbaar in de werkloosheidscijfers. Let wel, alle cijfers in dit bericht gaan over niet-werkende werkzoekenden en daardoor uitdrukkelijk niet over tijdelijke werkloosheid (zie daarvoor cijfers van RVA). 

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) staan voor 66,8% van de Vlaamse geregistreerde arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 7,9%, de vrij ingeschreven werkzoekenden voor 13,0% en de groep 'Andere' voor 12,3%. 'Andere' omvat de deeltijds lerenden zonder baan maar ook de werkzoekenden met een leefloon. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden ook bij 'Andere' geteld. 

De WZUA's kennen de sterkste stijging op jaarbasis (+12,2%), de toename bij de BIT-jongeren bedraagt 2,3%. Voor de vrij ingeschreven werkzoekenden noteren we een daling met 4,0%, en de groep 'andere' neemt toe met 3,8%. Ten opzichte van vorige maand valt vooral de stijging van het aantal BIT-jongeren op (+84,3%), wat een normale evolutie is tussen juni en juli. Ten opzichte van vorige maand bedraagt de stijging bij de WZUA 4,2%, de vrij ingeschreven werkzoekenden nemen toe met 2,9%, en de groep 'andere' groeit met 5,1%.

De werkloosheid stijgt op jaarbasis in alle provincies. In West-Vlaanderen (+10,4%) en Vlaams-Brabant (+8,8%) is de stijging sterker dan het Vlaamse gemiddelde. In de andere provincies schommelt de toename tussen 6,8% en 7,7%. Ten opzichte van vorige maand stijgt het aantal NWWZ eveneens in alle provincies, wat logisch is gezien het groot aantal BIT-jongeren dat zich deze maand heeft ingeschreven. 

De werkzoekendengraad voor Vlaanderen in zijn geheel bedraagt einde juli 6,8%. 

Voor gedetailleerde werkzoekendencijfers en werkzoekendengraden per gemeente verwijzen we naar de webtoepassing Arvastat.

Links:
·  Werkzoekendenberichten: vdab.be/trends/berichten
·  Arvastat: arvastat.vdab.be

Meer informatie: 

Lotte Landuydt
Experte communicatie 
0476 94 09 65
lotte.landuydt@vdab.be