U bent hier

De werkzoekendencijfers van januari 2020

De Vlaamse werkloosheid krimpt sinds augustus 2015: eind januari 2020 telt Vlaanderen 184.003 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Op jaarbasis daalt de Vlaamse werkloosheid met 8.442 eenheden of 4,4%. Het dalingsritme blijft daarmee rond het peil van de laatste maanden, maar is wel beduidend lager dan in januari 2019 toen het nog 7,9% bedroeg.

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) staan voor 65,8% van de Vlaamse geregistreerde arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 5,1%, de vrij ingeschreven werkzoekenden en de groep ‘Andere’ beiden voor 14,6%. ‘Andere’ omvat de deeltijds lerenden zonder baan maar ook de werkzoekenden met een leefloon. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden ook bij ‘Andere’ geteld.

De WZUA’s dalen met 6,3%, de daling bij de BIT jongeren is zeer sterk en bedraagt 18,3%. Ook de vrij ingeschreven werkzoekenden kennen een daling (-2,8%). Bij de groep ‘Andere’ daarentegen is er een toename van 10,8%.

De werkloosheid daalt nog steeds in alle provincies. Het dalingsritme in West-Vlaanderen is het laagst en bedraagt 2,0%. De sterkste daling werd genoteerd in Vlaams-Brabant (6,6%).

Voor gedetailleerde werkzoekendencijfers en werkzoekendengraden per gemeente verwijzen we naar de webtoepassing Arvastat.

Links:
·  Werkloosheidsberichten: vdab.be/trends/berichten
·  Arvastat: arvastat.vdab.be

Meer informatie: 

Joke Van Bommel
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0499 41 81 35