U bent hier

De werkzoekendencijfers van december 2019

De Vlaamse werkloosheid krimpt sinds augustus 2015: eind december 2019 telt Vlaanderen 178.963 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Op jaarbasis daalt de Vlaamse werkloosheid met 7.844 eenheden of 4,2%. Het dalingsritme blijft daarmee rond het peil van de laatste maanden.
 
De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) staan voor 65,6% van de Vlaamse geregistreerde arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 5,2%, de vrij ingeschreven werkzoekenden voor 14,5% en de groep ‘Andere’ voor 14,7%. ‘Andere’ omvat de deeltijds lerenden zonder baan maar ook de werkzoekenden met een leefloon. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden ook bij ‘Andere’ geteld.
 
De WZUA’s dalen met 6,0%, de daling bij de BIT jongeren bedraagt 18,5%. Ook de vrij ingeschreven werkzoekenden kennen een daling (-2,8%). Bij de groep ‘Andere’ daarentegen is er een toename van 10,9%.
 
De werkloosheid daalt nog steeds in alle provincies, al is het dalingsritme in West-Vlaanderen ondertussen wel beperkt tot 1,5%. De sterkste daling werd genoteerd in Vlaams-Brabant (6,2%) en Limburg (4,8%).
 

·  vdab.be/trends/berichten/
·  arvastat.vdab.be

Meer informatie: 

Joke Van Bommel
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0499 41 81 35