U bent hier

De werkzoekendencijfers van april 2020

Voor de tweede maand op rij stijgt de Vlaamse werkloosheid. De coronacrisis, die in de eerste plaats een gezondheidscrisis is, oefent dus ook een duidelijk negatieve impact uit op de werkloosheidscijfers. Eind april 2020 telt Vlaanderen 201.757 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Op jaarbasis betekent dit een stijging met 21.412 eenheden of 11,9%. Vorige maand noteerden we een stijging van 1,3%.

Let wel, alle cijfers in dit bericht gaan over niet-werkende werkzoekenden en daardoor uitdrukkelijk niet over tijdelijke werkloosheid. De getoonde stijging in het aantal werkzoekenden komt dus bovenop het grote aantal tijdelijk werklozen (zie daarvoor cijfers van RVA).

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) staan voor 68,4% van de Vlaamse geregistreerde arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 4,6%, de vrij ingeschreven werkzoekenden voor 14,3% en de groep 'Andere' voor 12,6%. 'Andere' omvat de deeltijds lerenden zonder baan maar ook de werkzoekenden met een leefloon. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden ook bij 'Andere' geteld. 

De WZUA's stijgen met 15,5%, de vrij ingeschreven werkzoekenden met 5,3%. Bij de groep 'andere' noteren we al verschillende maanden op rij een stijging, voor de maand april bedraagt de toename 4,6%. Deze maand noteren we bij de BIT-jongeren eveneens een stijging (+3,8%).

De werkloosheid stijgt op jaarbasis in alle provincies. De sterkste stijging wordt genoteerd in West-Vlaanderen (+19,7%), gevolgd door Limburg (+13,3%) en Oost-Vlaanderen (+11,5%). Ook ten opzichte van vorige maand kent West-Vlaanderen de sterkste stijging (+10,6%). In de andere provincies schommelt de toename op maandbasis tussen 7,2% en 8,8%. 

De werkzoekendengraad voor Vlaanderen in zijn geheel bedraagt eind april 6,5%.

Voor gedetailleerde werkzoekendencijfers en werkzoekendengraden per gemeente verwijzen we naar de webtoepassing Arvastat.

Links:
·  Werkzoekendenberichten: vdab.be/trends/berichten
·  Arvastat: arvastat.vdab.be

Meer informatie: 

Joke Van Bommel
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0499 41 81 35