U bent hier

Cijfernota: VDAB competentieversterking 2019. Een synthese van de kerncijfers.

Competentieversterking is één van de kerntaken van VDAB. Recent onderzoek bevestigt dat (beroepsgerichte) opleidingen en werkplekleren de kansen op werk kunnen verhogen. Als VDAB hebben we een breed aanbod aan competentieversterking voor een divers doelpubliek. Deze cijfernota geeft een globaal beschrijvend overzicht van dit aanbod. Zo werden in 2019 100.529 acties contactleren beëindigd en volgden 49.882 mensen een online cursus. 

We zien dat een steeds groter deel van de werkzoekenden wordt bereikt. In een context van minder werkzoekenden, zien we toch een stijging van het aantal werkzoekende cursisten in 2019. Voor leerlingen en werknemers daalde het aantal opleidingen echter verder de voorbije drie jaren.

In het bijzonder oriënterende en meer algemene vormen van competentieversterking namen toe in 2019, terwijl werkplekleren (en in het bijzonder het aantal IBO's) afnam. Tegelijk verandert het profiel van de werkzoekende cursisten. Zo steeg het aantal personen met een arbeidshandicap, maar nam het aantal laag- of middengeschoolde jongeren af. Er zijn ook meer 55-plussers die een competentieversterkende actie beëindigen, maar zij blijven sterk ondervertegenwoordigd.

Online leren zit duidelijk in de lift. Dit was niet alleen zo in de beginperiode van de coronacrisis. De voorbije drie jaren kende zowel het aanbod als het aantal gebruikers van de diverse vormen van online leren een gestage toename.

Abonneer je hier en blijf op de hoogte van alle nieuwe publicaties van de Studiedienst van VDAB.

Meer informatie: 

Joris Ghysels
Manager afdeling strategie, team monitoring

joris.ghysels@vdab.be