U bent hier

Onze persberichten in 2021

VDAB publiceert maandelijks een werkzoekendenbericht, met daarin een overzicht van het aantal werkzoekenden in de afgelopen maand. Vandaag publiceert de dienst een nieuwe versie van het werkzoekendenbericht. Daarin staan niet alleen het aantal werkzoekenden zonder werk, maar ook alle andere klanten bij VDAB. Dat waren er in juni 287.285.
In maart vorig jaar vroeg het Vlaams Parlement het Rekenhof om de effectiviteit van de uitgaven in het kader van het tenderbeleid van VDAB te onderzoeken. Dat heeft geleid tot een uitvoerig rapport dat vandaag werd gepubliceerd.
VDAB reikt eerste diploma's voor plantrekkers uit aan schoolverlaters op Arteveldehogeschool
Persuitnodiging proclamatie Arteveldehogeschool & VDAB op 28 juni 2021: Het einde van het schooljaar is in zicht. En wat voor één. Ook dit jaar zullen duizenden jongeren afstuderen om vervolgens op zoek te gaan naar hun eerste job.
In 2019 verlieten 65.311 jongeren in Vlaanderen de school. Eén jaar later was 10% of 6.600 van deze schoolverlaters bij VDAB ingeschreven als werkzoekend. Dat is ruim een procentpunt meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarlijks schoolverlatersrapport van VDAB.
Steeds meer bedrijven en organisaties verwerken hun facturen elektronisch. Om die evolutie in de kijker te zetten, reikt de Vlaamse overheid de e-FA award uit. VDAB behaalt in de categorie 'Publieke organisatie in Vlaanderen’ goud voor zijn e-invoicing beleid.
VDAB en bpost hebben de handen in elkaar geslagen om dit jaar meer dan 500 werkzoekenden op te leiden tot post- en pakketmedewerker.
Voor de tweede legislatuur op rij sluiten VDAB Limburg, stad Genk en OCMW Genk een samenwerkingsakkoord met als ambitie zoveel mogelijk Genkenaren aan het werk te krijgen.
De kennis van het Nederlands is essentieel om de positie op de arbeidsmarkt voor anderstaligen of mensen met een taalachterstand te versterken. Daarom maakt minister van Werk Hilde Crevits in samenwerking met VDAB werk van een actieplan 'Vijf voor Taal’.
In februari 2021 waren er in Vlaanderen 287.197 mensen tijdelijk werkloos. Een jaar eerder lag dat aantal op 85.212. Om beter zicht te krijgen op de noden en ervaringen van een doelgroep die in recordtijd toenam, werd door VDAB een bevraging uitgevoerd bij meer dan 5.000 tijdelijk werklozen.
Eind maart 2021 telde Vlaanderen 183.207 niet-werkende werkzoekenden. Dit is een daling met 1,6% tegenover één jaar eerder, wanneer er in maart 2020 voor de eerste keer een impact was van de coronacrisis op de werkzoekendencijfers.
VDAB lanceert work-up calls.
Werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering of jongeren in beroepsinschakelingstijd die onvoldoende inspanningen doen om naar werk te zoeken, riskeren een sanctie of signaal van VDAB. In 2020 kregen 25.394 werkzoekenden zo’n sanctie of signaal. Dat is 8,5% van het totaal aantal werkzoekenden van wie VDAB in dat jaar het zoekgedrag opvolgde. Door de gevolgen van de coronacrisis ligt dat aantal lager dan in de voorbije jaren.
Eind februari 2021 telde Vlaanderen 189.225 niet-werkende werkzoekenden. Dit is een stijging met 3,7% tegenover één jaar eerder.
Om zijn partnerwerking te blijven verbeteren, test VDAB in de provincie Antwerpen een nieuwe vorm van samenwerken uit.
Binnen enkele jaren zijn de werven van De Grote Verbinding op kruissnelheid. Het partnerschap Jobs in De Grote Verbinding ambieert met zijn actieplan dat dan 150 Antwerpenaren per jaar hun weg vinden naar de bedrijven, die actief zijn op de werven.
Eind januari 2021 telde Vlaanderen 192.897 niet-werkende werkzoekenden. Daarmee startte 2021 met een stijging van 4,8% tegenover een jaar eerder.
Op 20/1/2021 publiceerde het Rekenhof een auditrapport over de individuele beroepsopleiding (IBO). Dat is de populairste vorm van werkplekleren die VDAB aanbiedt. In 2019 deden 11.648 werkzoekenden een IBO. Het is dan ook een bijzonder effectieve maatregel.
Eind december 2020 telde Vlaanderen 190.537 niet-werkende werkzoekenden. Daarmee werd het jaar afgesloten met een stijging met 6,5% tegenover één jaar eerder.