U bent hier

Mandaten

Opgelet! Vanaf 2 september 2019: nieuw kwaliteits- en registratiemodel.

Vanaf 2 september 2019 moet iedere dienstverlener die wil intekenen op diensten en activiteiten op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en inschakeling aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau voldoen. Lees daarom eerst onze webpagina over het nieuw kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.

 

Wat is een mandaat?

Een organisatie die kosteloos arbeidsbemiddeling, trajectbegeleiding en/of competentieontwikkeling wil verstrekken aan werkzoekenden, dient hiertoe - volgens het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding van 5 juni 2009 - gemandateerd te zijn.

Afhankelijk van de dienstverlening die een organisatie ter beschikking wil stellen van de werkzoekende, dient een Mandaat voor Kosteloze Arbeidsbemiddeling (MKAB) eventueel aangevuld met een Mandaat voor Kosteloze Trajectbegeleiding (MKTB) en of een Mandaat voor Kosteloze Competentieontwikkeling (MKCO) aangevraagd te worden.

Wanneer een organisatie gemandateerd is, toont ze aan te beschikken over een duidelijke organisatiestructuur en de nodige infrastructuur voor het uitvoeren van de vooropgestelde dienstverlening. De volledige voorwaarden om gemandateerd te worden, zijn terug te vinden in de aanvraagdocumenten.

 

Mandaat MKCO, MKAB of MKTB aanvragen

Een organisatie moet slechts een aanvraagdocument indienen in die plaats waar de hoofdzetel gevestigd is of waar de natuurlijke persoon kantoor houdt.  Het bevat alle informatie met betrekking tot routing, inhoud, bijlagen,... van de aanvraag.

Het aanvraagdocument en de gegevens van de contactpersoon van jouw regio, vind je lager op deze pagina terug.

 

Aangepaste aanvraagprocedures mandaten:

Informatie voor Organisaties erkend als Bureau Private Arbeidsbemiddeling

 

Samenwerkingsovereenkomst Indicering

 

Andere mandaten:

 

Mandaten: documenten