U bent hier

Loopbaanbegeleiding

Lees onze tips over registreren en werken via videochat naar aanleiding van de coronacrisis.
Alle andere afspraken over hoe we onze dienstverlening aanpassen vind je op vdab.be/coronacrisis.

Loopbaancheque

Sinds 1 juli 2013 is er een vernieuwde werking van het loopbaanlandschap in Vlaanderen. Op basis van de conceptnota “Loopbaanondersteuning bij werkenden” (VESOC 06/2012) werd in samenspraak met VDAB, WSE, kabinet van Werk en de sociale partners een nieuw beleidskader opgesteld. Hierbij kreeg VDAB de rol van regisseur van Loopbaanbegeleiding in Vlaanderen. De Vlaamse regering financiert op deze manier via VDAB de burger om bij een gemandateerd centrum loopbaanbegeleiding te volgen.
 

De burger en loopbaanbegeleiding

 • Wie? Werknemers en zelfstandigen met minimum 7 jaar werkervaring.
 • Wat? Recht op 2 pakketten van 4 u en 3u loopbaanbegeleiding, om de 6 jaar
 • Prijs? 40€ eigen bijdrage per pakket van 4 u door aankoop van een loopbaancheque

Meer info voor de burger over loopbaanbegeleiding
 

De kandidaat-partner als loopbaancentrum

Via VDAB kan een organisatie gemandateerd worden om als erkend loopbaancentrum te werken.

Hierna vind je als organisatie alle informatie die je nodig hebt om een mandaataanvraag in te dienen bij VDAB. Er geldt geen beperking in tijd of volume voor de aanvragen. Na een positief advies van VDAB verleent de Vlaamse minister van Werk je een mandaat tot uitvoering van loopbaanbegeleiding gedurende 6 jaar. Op 4 juli 2018 heeft de Raad van Bestuur van VDAB het RSS-label aanvaard voor de toekenning van VDAB mandaten conform het VDAB besluit en het Besluit  van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanbegeleiding.

Documenten voor mandateringsaanvraag

Ter info

Bijlagen

VDAB als regisseur

VDAB ondersteunt zijn (kandidaat)partners loopbaanbegeleiding via de regionale contactpersonen. Bij hen kan je terecht met al je vragen rond zowel de opbouw van een mandaataanvraag als de dagelijkse werking van het loopbaancentrum. 

Contactpersoon E-mailadres Gsm-nummer
Goele Vermeiren goele.vermeiren@vdab.be 0496 57 55 64
Blerina Coraj blerina.coraj@vdab.be 0486 20 89 02
Ilse Dekkers ilse.dekkers@vdab.be 0496 57 74 34
An Snyers an.snyers@vdab.be 0499 59 59 00
David Pappaert david.pappaert@vdab.be 0496 57 74 18

 

Verder staat VDAB als regisseur in voor

 • het operationeel stellen van een uitbetalings- en registratiesysteem voor de loopbaancheque
 • het voorzien en opvolgen van mandaten voor loopbaancentra
 • het opvolgen van de kwaliteit van loopbaanbegeleiding aan de burger
 • het voorzien en uitvoeren van coachende kwalimons, audits en klachtenprocedure voor loopbaancentra en burger
 • het bewaken van het rechtmatig gebruik van de loopbaancheque
 • het organiseren van lerende netwerken, zowel centraal als provinciaal
 • het tussentijds rapporteren over het bereik van de doelgroep met loopbaancheques aan beleid én loopbaancentra
 • het informeren over alle richtlijnen en acties inzake de loopbaancheques en de mandaataanvraag
 • het 'neutraal' opzetten en bekendmaken van eventueel (specifieke) ondersteunende acties rond loopbaanbegeleiding
 • het inbedden van loopbaanbegeleiding in het breder geheel van loopbaandienstverlening voor de burger