U bent hier

Loopbaanbegeleiding

Loopbaancheque

Loopbaanbegeleiding met de loopbaancheque is een maatregel van de Vlaamse Overheid ter ondersteuning van de werkende burger in zijn loopbaan. 

Loopbaanbegeleiding is de professionele ondersteuning van de professioneel actieve persoon bij het nemen van loopbaankeuzen en -beslissingen tijdens een proces waarbij het ontdekken, het versterken of het ontwikkelen van de loopbaancompetenties die nodig zijn om de loopbaan zelf actiever te beheren, centraal staan zodat zijn arbeidsmarktpositionering kan worden versterkt. De loopbaanbegeleiding vertrekt vanuit de loopbaanvraag en is continu afgestemd op maat van de klant. De loopbaanbegeleiding resulteert in de opmaak van een persoonlijk ontwikkelingsplan en heeft een impact op de inzetbaarheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Het initiatief voor het aanvragen van de loopbaanbegeleiding met de loopbaancheque vertrekt altijd vanuit de professioneel actieve persoon. De loopbaanbegeleiding met de loopbaancheque maakt geen deel uit van een andere vorm van begeleiding, opleiding, outplacement of coaching, ook niet als voorbereiding of sluitstuk ervan.'

De burger en loopbaanbegeleiding

 • Voor wie? Werknemers en zelfstandigen met minimum 7 jaar werkervaring.
 • Wat? Recht op 2 loopbaancheques in een periode van 6 jaar, goed voor respectievelijk 4 en 3 uur loopbaanbegeleiding.
 • Prijs? 40€ eigen bijdrage per aankoop van een loopbaancheque.

Meer info voor de burger over loopbaanbegeleiding en alle voorwaarden
 

Erkenning als loopbaancentrum, info voor de kandidaat-partner

VDAB reikt een mandaat uit aan dienstverleners, die op hun beurt loopbaanbegeleiding geven aan de burgers die daar recht op hebben en die betalen met de loopbaancheque. 
Het (juridisch) kader hiervoor wordt beschreven in het 'Besluit van de Vlaamse Regering betreffende loopbaanbegeleiding' (BVR) en de gedragscode. Gemandateerde loopbaancentra verbinden zich ertoe deze wettelijke bepalingen en  richtlijnen toe te passen. 

Om in aanmerking te komen voor een mandaat loopbaanbegeleiding dient een organisatie een aanvraagdossier in bij VDAB. Na een positief advies kent VDAB een mandaat loopbaanbegeleiding toe met een looptijd van zes jaar. Dit mandaat kan nadien verlengd worden door een nieuwe aanvraag in te dienen.

Een aanvraagdossier wordt ingediend via onderstaande documenten:

Ter info

Afbakening Loopbaanbegeleiding versus andere dienstverleningen (juli 2020)

VDAB als regisseur

Met vragen over de opbouw van een mandaataanvraag of de werking van een loopbaancentrum kan je terecht bij onderstaande medewerkers:  

Contactpersoon E-mailadres Gsm-nummer
Goele Vermeiren goele.vermeiren@vdab.be 0496 57 55 64
Blerina Coraj blerina.coraj@vdab.be 0486 20 89 02
Ilse Dekkers ilse.dekkers@vdab.be 0496 57 74 34
An Snyers an.snyers@vdab.be 0499 59 59 00
David Pappaert david.pappaert@vdab.be 0496 57 74 18

 

Na mandatering

De burger heeft recht op een kwalitatieve service bij elke loopbaanbegeleider. Het gemandateerde loopbaancentrum staat in voor een kwalitatief aanbod van loopbaanbegeleiding en correcte en duidelijke communicatie aan de burger. 

VDAB begeleidt het loopbaancentrum bij de opstart en werking. Met vragen kan een gemandateerd loopbaancentrum altijd terecht bij de toegewezen contactpersoon. 

Naast het toekennen van een mandaat loopbaanbegeleiding staat VDAB als regisseur o.a. in voor:

 • het operationeel stellen van het uitbetalings- en registratiesysteem voor de loopbaancheque
 • het opvolgen van de mandaatvoorwaarden 
 • het opvolgen van de kwaliteit van loopbaanbegeleiding aan de burger 
 • het voorzien en uitvoeren van kwaliteitsacties en audits bij de loopbaancentra
 • het behandelen van klachten van burgers in het kader van loopbaanbegeleiding.
 • het bewaken van het rechtmatig gebruik van de loopbaancheque
 • het informeren over alle richtlijnen en regelgeving inzake de loopbaancheques en het mandaat loopbaanbegeleiding 
 • het opvolgen van de administratieve verplichtingen van gemandateerde loopbaancentra
 • het tussentijds rapporteren over het bereik van de doelgroep met loopbaancheques aan beleid én loopbaancentra
 • het voorzien van een systeem voor bestellen van loopbaancheques door burgers
 • het informeren van burgers o.a. via de VDAB-site
 • het inbedden van loopbaanbegeleiding in het breder geheel van loopbaandienstverlening voor de burger