U bent hier

Webcursus laaggeletterdheid

Algemeen kader

Om vlot in de huidige samenleving te kunnen functioneren is het noodzakelijk dat iedereen over voldoende basisvaardigheden beschikt op het gebied van taal, rekenen en computergebruik. Nog een te groot deel van de Vlaamse bevolking ondervindt in dit verband moeilijkheden in hun persoonlijke leven of op hun werk.

“Geletterdheid is de kennis en vaardigheid die nodig is om via geschreven taal te communiceren en informatie te verwerken, de vaardigheid om met numerieke en grafische gegevens om te gaan en de vaardigheid voor het gebruik van ICT.”

Om daaraan te werken keurde de Vlaamse regering in 2005 een Plan Geletterdheid Verhogen goed. In dit Plan werden verschillende acties opgenomen. Deze acties worden in projectvorm uitgevoerd door verschillende Vlaamse beleidsdomeinen: Onderwijs en Vorming, Werk, Cultuur, Welzijn en Bestuurlijke Aangelegenheden.

Eén van deze acties betreft het ontwikkelen van een screeningsinstrument geletterdheid om de detectie van deze problematiek te verbeteren. Ondersteunend ontwikkelde de VDAB een webmodule die de problematiek van geletterdheid wat verduidelijkt en tevens kapstokken aanreikt voor een betere detectie en remediëring.

Waarvoor dient de webmodule?

Deze webmodule gaat dieper in op de problematiek van laaggeletterdheid in de ruime zin. Wat wordt verstaan onder laaggeletterdheid? Hoe groot is dit probleem? Wat zijn zo de oorzaken en de gevolgen ervan? Welke signalen kunnen wijzen op een geletterdheidprobleem bij een persoon? Hoe kan je dit bij de persoon aankaarten bespreekbaar maken? …

Naast een duiding van de problematiek bevat deze module concrete cases en getuigenissen, reikt het trucs en tips aan die je helpen om laaggeletterdheid te detecteren in jouw contacten met werkzoekenden en het probleem ook bespreekbaar te maken.

Wanneer zet je dit instrument in?

 1. voor jouw eigen vorming: meer inzicht op het begrip en de problematiek.
 2. als ondersteuning voor de detectie van laaggeletterdheid en het bespreken van het probleem.
 3. als je een vermoeden hebt dat iemand die bij jou op gesprek komt laaggeletterd is, welke acties kan je dan ondernemen.

Hoe gebruik je dit instrument?

 1. De hele module is thematisch opgesteld en kan in losse volgorde doorlopen worden.
 2. Elk onderdeel kan bijgevolg los worden behandeld afhankelijk van tijd en interesse.
 3. Door het geheel zo visueel mogelijk te maken is het heel eenvoudig in gebruik en met de praktijkcases en getuigenissen werd gepoogd dit zo dicht mogelijk bij de werkvloer te houden en de dagelijkse problemen waarmee je geconfronteerd kan worden.

Hoeveel tijd neemt dit in beslag?

 1. Elk onderdeeltje kan los worden doornomen en dus is de tijdsinvestering volledig afhankelijk van je eigen beschikbaarheid.
 2. De hele module in 1 keer doornemen, neemt 1,5 tot 2 uren in beslag.

Wat moet je ervoor kennen en kunnen?

Geen opleiding of voorkennis vereist voor het gebruik van dit instrument. Enkel rekening mee houden dat dit instrument is gebaseerd op een Nederlandse module waardoor video en geluidsfragmenten soms Nederlandse termen bevatten. De geschreven tekst is wel zoveel mogelijk aan de Vlaamse situatie aangepast.

http://www.vdaboefenbedrijf.be/laaggeletterdheid/hoofdstuk/start.htm

Andere toegankelijke webmodules

VDAB ontwikkelde een aantal webmodules die zonder inschrijving of andere formaliteiten vrij toegankelijk zijn voor iedereen:

 • laaggeletterdheid ontdekken voor eerstelijns medewerkers
 • ongewenst gedrag op werk
 • voor stagepeters
 • voor wie wil kennismaken met webleren

Informatie over alle andere webcursussen voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers vind je op de pagina’s van webleren.