U bent hier

Skills Navigator

Interreg

Het project Skills Navigator wil de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod in de grensregio aanpakken.

In de grensregio is de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod een groot knelpunt. Gevolg: een tekort aan geschoold personeel, zeker in bepaalde sectoren. Terwijl terzelfdertijd een deel van de bevolking werkloos is. De 21st century skills die op de arbeidsmarkt worden gevraagd nu, maar zeker naar de toekomst toe, zijn een enorme uitdaging. Specifiek zien we dat we het als regio niet goed doen op het vlak van digitale skills, die toch steeds vaker en in meer en meer verschillende beroepen gevraagd worden.

Skills zijn dé sleutel tot tewerkstelling en welvaart. Met de juiste vaardigheden worden mensen toegerust voor kwalitatief goede banen. Voor bedrijven is een goede matching van skills en werk cruciaal. Zij moeten globaal concurreren, innoveren en snel inspelen op nieuwe trends. Wil onze regio zijn positie van voorloper in innovatie behouden, dan moet ze de juiste mensen met de juiste skills kunnen blijven leveren.

De regio moet dringend beter gebruik maken van de beschikbare skills en waar nodig de skill-opbouw heroriënteren (richting 21st century skills) en versterken. Uitgangspunt is hierbij de vraagzijde en de werkgevers. Zij zijn het die de skills-mismatch het beste kunnen inschatten, maar ook hierrond meer verantwoordelijkheid moeten en kunnen opnemen. Samen met het onderwijs- en opleidingsveld moeten zij de jongeren en werkzoekenden de juiste skills bijbrengen zodat zij vlot(ter) kunnen intreden op de arbeidsmarkt. Dit om in onze grensregio de ondernemingen aan de juiste, goed opgeleide, mensen te helpen, maar ook om elke jongere/werkzoekende juist te oriënteren richting een job op maat van zijn/haar skills en een vervullende loopbaan.

Meer info

Skills Navigator is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Meer info: www.grensregio.eu

Partners:

Stad Gent (projectverantwoordelijke), Stad Antwerpen, Rotterdam, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), gemeente Terneuzen, Skilliant, Artesis – Plantijn Hogeschool, Thomas More Mechelen-Antwerpen, Kazi nv, Scalda stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwassen educatie, Stichting STC-Group, VDAB, Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Portstream b.v.

Contact

Klaas Ballegeer
E. klaas.ballegeer@stad.gent
T. +32 (0)486 28 85 59