U bent hier

Interreg projecten

VDAB neemt, als partner, deel aan een aantal projecten binnen het Interregprogramma. Deze projecten worden gefinancierd met Europese middelen (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Deze projecten hebben tot doel het verbeteren van de aansluiting tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt in de grensregio, om zo het arbeidspotentieel beter te benutten. 

Op de arbeidsmarkt in de grensregio is de mismatch tussen arbeidsaanbod en arbeidsvraag het grootste knelpunt. Dit manifesteert zich vooral in tekorten aan juist (technisch) geschoold personeel om bestaande en nieuwe sectoren te bemensen. Daarnaast vormt de grens een belemmering in de werking van de regionale arbeidsmarkt.

Het programma zet in op vermindering van deze knelpunten en richt zich op projecten om het arbeidspotentieel te ontwikkelen en benutten en om de arbeidsvraag aan weerszijden van de grens beter te ontsluiten voor de beroepsbevolking.  

Overzicht projecten binnen het Interregprogramma 2014-2020:

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen

Interreg Vlaanderen-Nederland

Interreg 2 Zeeën