U bent hier

ESF-projecten

ESF project 7099 - Arbeidsmarktverkenner

Dit project wordt gerealiseerd met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds

Van werkzoekenden wordt verwacht dat zij efficiënt kunnen omgaan met de snelle veranderingen in de huidige transitionele arbeidsmarkt. Dit is minder evident dan op het eerste zicht lijkt. Het is namelijk niet eenvoudig om als individu een concreet zicht te krijgen op je mogelijkheden op de arbeidsmarkt, en je opportuniteiten voor job mobiliteit.

Met dit project willen we de uitdaging aangaan om aan deze finale eindgebruikers arbeidsmarktinformatie aan te reiken die door hen op een intuïtieve manier, interactief kan worden geconsulteerd in functie van de vragen die zij op dat moment hebben omtrent hun kansen voor een eerste of andere job op de arbeidsmarkt (Google a like).

Via co-creatie met de eindgebruikers, zullen er dashboards en dienstverlening ontwikkeld worden die een intuïtief gebruik van deze big data door deze doelgroep aanmoedigt en toelaat.

Dit moet er toe leiden dat de arbeidsmarkt voor de werkzoekenden meer inzichtelijk wordt; wat hun zelfwaarde gevoel en mogelijkheden voor zelfsturing inzake job mobiliteit daadwerkelijk versterkt.
 

Publicitaire verplichtingen in het kader van ESF-projecten

De publicitaire verplichtingen gaan over alle voorlichtings- en communicatieacties die u met uw ESF-project op touw zet, gaande van de deelnemerslijsten tot interacties met de pers. Het is van belang dat het publiek weet dat het project gefinancierd wordt door het ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

ESF-archiefruimte:

Het mechanisme Social Impact Bond

ESF Vlaanderen financiert het onderzoek, (Oproep Innovatie door adaptatie) om het concept van de Social Impact Bond te vertalen naar de context van de Vlaamse Arbeidsmarkt. Een Social Impact Bond (SIB) is een contract tussen een overheidsorgaan, een externe uitvoerder en een private investeerder om een maatschappelijk uitdaging aan te pakken. Het doel is een maatschappelijk probleem op te lossen of te reduceren en daardoor de daaraan gekoppelde maatschappelijke kosten terug te dringen. De private investeerders financieren, als gecontracteerde partij, de aanpak van een maatschappelijk probleem dat de overheid veel geld kost. In geval van succes betaalt de overheid de investering terug, met een rendement voortkomend uit de besparing die het oplossen van het probleem heeft opgeleverd. 
Met een  pilootproject wil VDAB onderzoeken in hoeverre het concept van de SIB voor de Vlaamse arbeidsmarkt een meerwaarde kan betekenen. Een dergelijk concept hertekent de krijtlijnen en daarmee ook de randvoorwaarden en werkkaders van publiek-private samenwerking. Private fondsen kunnen worden gemobiliseerd en uitdagende, innovatieve samenwerkingsverbanden kunnen worden opgezet om te komen tot oplossingen voor problemen die binnen de huidige constellaties van publiek-private samenwerking niet effectief kunnen worden aangepakt. 

VDAB als Intermediaire Instantie van ESF

Overzicht van de door VDAB uitbestede projecten die met Europese middelen worden gefinancierd.

Actor Dossier

Voor de periode 2016-2017 heeft de VDAB een overeenkomst gesloten met het Europees Sociaal Fonds (ESF). VDAB heeft ervoor gekozen om binnen deze overeenkomst te focussen op competentieversterking op de opleidingsvloer (beroepsopleiding) en op de werkvloer (IBO). Gespreid over 2 jaar krijgt de VDAB hiervoor 39 mio euro subsidies. Bewijsstukken voor deze projecten worden opgeladen in de ESF-archiefruimte.

  • Een beroepsopleiding is de gemeenschappelijke noemer voor een reeks activiteiten die nodig zijn om de competentiekloof van werkzoekenden op zoek naar een geschikte baan te overbruggen. Elke beroepsopleiding is gericht op een specifiek jobdoelwit en op het aanleren of versterken van de competenties om de taken binnen het gewenste beroep uit te voeren. De activiteiten worden uitgevoerd door de competentiecentra van de VDAB.
  • De IBO is een opleiding in een bedrijf waarbij het bedrijf de werkzoekende opleidt en begeleidt voor het invullen van een vacature. De opleiding is gebaseerd op een opleidingsplan dat de ontbrekende competenties beschrijft en koppelt aan opleidingsacties. Een IBO-consulent volgt het verloop van de opleiding op. De werkgever engageert zich om de werkzoekende aan te werven na de opleiding. De individuele beroepsopleidingen (IBO) worden verzorgd door de werkwinkels.

Volgende resultaten worden beoogd binnen het kader van deze overeenkomst:

  • Het bereiken van 50.000 deelnemers binnen de projecten 6102 (Vlaanderen) en 6103 (Brussel) tijdens de periode 2016-2017 met mogelijke verlenging in 2018.
  • Het beogen van een positief tewerkstellingspercentage van 45% zes maanden na afloop van de actie. Dit percentage is indicatief en zal gemonitord worden door het ESF-Vlaanderen.
  • Het beogen van een bereik van 40% kansengroepen, met inbegrip van 7% ouderen en 20% migranten.