U bent hier

Doelgroepvermindering voor 55-plussers

© Shutterstock

Werf je een 55-plusser aan of heb je al een 55-plusser in dienst? Dan kom je in aanmerking voor een doelgroepvermindering als je aan de nodige voorwaarden voldoet. 

Wanneer kom ik als werkgever in aanmerking voor een doelgroepvermindering voor 55-plussers?

Om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering voor 55-plussers, moet je aan deze voorwaarden beantwoorden.

 • Je bedrijf is gevestigd in het Vlaamse gewest. 
 • Je bedrijf behoort niet tot de social profit of de overheid.
 • Je medewerker is minstens 55 jaar op de laatste dag van het kwartaal waarvoor je de doelgroepvermindering wil. 
 • Vraag je een doelgroepvermindering aan voor een medewerker die je pas aangeworven hebt (= hij was de afgelopen 4 kwartalen nog niet bij jou tewerkgesteld)? Dan moet hij minstens 1 dag ingeschreven geweest zijn als niet-werkende werkzoekende in de maand voor de start van zijn tewerkstelling. 
 • Het refertekwartaalloon van je medewerker mag niet meer dan 13.945 euro bedragen.
  • Het refertekwartaalloon is het brutoloon dat hij verdient als hij tijdens een kwartaal voltijds werkt. 
  • Let wel: in het kwartaal waarin de eindejaarspremie wordt uitbetaald mag het refertekwartaalloon 18.545 euro bedragen. Dit om te vermijden dat de RSZ-korting niet kan toegepast worden omwille van de eindejaarspremie.

Hoe hoog is de doelgroepvermindering voor 55-plussers die ik als werkgever krijg?

 • Was je medewerker het afgelopen jaar al in dienst bij je? Dan is er sprake van de 'doelgroepvermindering voor oudere werknemers'.
  • Je krijgt per kwartaal een RSZ-vermindering van maximum:
   • 600 euro als je medewerker ouder is dan 55 en jonger dan 60, of 
   • 1500 euro als je medewerker 60 jaar is of ouder.
  • Meer info over het bedrag van de vermindering vind je op vlaanderen.be. 
 • Heb je je medewerker pas aangeworven (= hij was de afgelopen 4 kwartalen nog niet bij jou tewerkgesteld)? Dan is er sprake van de 'doelgroepvermindering voor oudere niet-werkende werkzoekenden'. 
  • Je wordt gedurende 8 kwartalen volledig vrijgesteld van de socialezekerheidsbijdragen die je verschuldigd bent voor de werknemer.
  • Na die 8 kwartalen of zodra je werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan je de doelgroepvermindering voor zittende werknemers aanvragen. 
  • Meer info over het bedrag van de vermindering vind je op vlaanderen.be.

Hoe vraag ik de doelgroepvermindering voor 55-plussers aan?

 • Na elk kwartaal kan je de doelgroepvermindering aanvragen voor het afgelopen kwartaal. 
 • Duid op de tewerkstellingslijn bij de driemaandelijks DmfA-aangifte de correcte verminderingscode aan.
 • De RSZ voert de vermindering automatisch door of brengt je op de hoogte als je niet in aanmerking komt.

Waar vind ik meer info over de doelgroepvermindering voor 55-plussers?