U bent hier

Publicitaire verplichtingen - Logo's ESF en VDAB

 

De publicitaire verplichtingen gaan over alle voorlichtings- en communicatieacties die u met uw ESF-project op touw zet, gaande van de deelnemerslijsten tot interacties met de pers. Het is van belang dat het publiek weet dat het project gefinancierd wordt door het ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

De dienstverlener wordt verwacht aan volgende vereisten te voldoen:

  1. In alle documenten betreffende het concrete  project wordt vermeld dat het project werd medegefinancierd door het ESF en de Vlaamse Overheid.  De dienstverlener vermeldt op alle communicatiemaatregelen (o.a. publiciteit, brieven, e-mails, website, cursusmateriaal, eventuele bewijzen van aanwezigheid en eventuele certificaten)  de logo’s van het ESF, de Vlaamse Overheid, de Europese Unie en VDAB.  De ESF-colofon geeft het Vlaamse ESF-logo weer en bevat bovendien het Europees en het Vlaams embleem en de nodige vermeldingen. Vanuit VDAB stellen we hieronder enkele combinatie-logo’s ter beschikking, waarmee je meteen alle logo’s geordend hebt in 1 afbeelding.
  2. Op uw website (indien u die heeft) maakt u een webpagina aan waarop het project kort toegelicht wordt, met inbegrip van het doel en de resultaten ervan, en daarbij legt u de nadruk op de financiële steun door de Europese Unie. De logo's moeten zichtbaar (zonder te scrollen) op uw webpagina verschijnen.  Indien u betrokken bent in meerdere projecten die door ESF gefinancierd worden, kan u deze informatie groeperen op 1 webpagina.
  3. U hangt een A3 affiche (of groter) met informatie over het project op een publiek goed zichtbare plaats. De affiche kunt u hieronder downloaden.
  4. Alle deelnemers van het project zijn op de hoogte van de financiële steun.
  5. Bij elk perscontact wordt duidelijk de steun van het ESF en de Vlaamse Overheid vermeld.
  6. Van elk eindproduct wordt ook één digitaal exemplaar overgemaakt aan esfcommunicatie@wse.vlaanderen.be. Onder eindproduct wordt verstaan: tools, methodieken of producten die met ESF-middelen ontwikkeld worden.

Voor de meest recente ESF logo's verwijzen we naar https://www.esf-vlaanderen.be/nl/logos-2014-2020

Signatuur

Deze combinatie van logo's is geschikt om onderaan een pagina te plaatsen. De logo's vormen een visuele afsluiting van de pagina of het document.

banner

Combinatielogo

Combinatie van alle 4 de logo's.

ESF-affiche

Volgende poster moet duidelijk zichtbaar opgehangen worden op minimaal A3-formaat. Indien gewenst kan de poster ook weergegeven worden via een digitaal bord (bv. boven de onthaalbalie). 

ESF affiche