U bent hier

Hoe krijg je toegang tot Mijn Loopbaan voor partners?

 

Standaard toegangsprocedure

Om toegang te krijgen tot Mijn Loopbaan voor Partners (MLP), doorloop je de volgende stappen.
 

Is je organisatie nog niet gekend bij VDAB in het kader van MLP?

 • Bezorg ons een elektronisch ingevulde en digitaal (met e-ID) ondertekende Verwerkersovereenkomst. (Geavanceerde en gekwalificeerde handtekeningen) Let op: deze overeenkomst moet ondertekend zijn door een gemachtigd persoon die de verantwoordelijkheid draagt over de medewerkers die gegevens verwerken.
 • Bezorg ons een volledig ingevulde Organisatiefiche.
 • Schrijf je in voor een MLP-opleidingssessie. Het volgen van de opleiding en het doorlopen van de bijhorende webcursussen is een absolute voorwaarde voor het activeren van je login. Je zal hiervoor ten laatste 1 week voor de opleidingsdatum uitgenodigd worden.
 • Mail je verwerkersovereenkomst en organisatiefiche naar: gebruikersbeheer@vdab.be.

Is je organisatie al gekend bij VDAB i.k.v. MLP?

 • Mail een volledig ingevulde Organisatiefiche met de gegevens van de nieuwe MLP-gebruikers naar gebruikersbeheer@vdab.be

 • Vraag aan de administrator van je organisatie om je toe te voegen als gebruiker via 'Toegangsbeheer' op onze website. De administrator vraagt dan voor jou het toegangsrecht 'Mijn Loopbaan voor Partners' aan.
  Je ontvangt een mail met je gebruikersnaam en een link om een wachtwoord te kiezen.

  Waar is de Demo voor de Administrator te vinden?

 • Schrijf je in voor een MLP-opleidingssessie.
  Het volgen van een MLP-opleiding en het doorlopen van de bijhorende webcursussen is een absolute voorwaarde voor het activeren van je login.

 • Opgelet. Als je uit dienst gaat of niet meer zal registreren in Mijn Loopbaan voor Partners dan dient de administrator van je organisatie je gebruiker te verwijderen. Het toegangsrecht tot Mijn Loopbaan voor Partners wordt dan afgesloten. Je seint dit tevens VDAB Gebruikersbeheer. Stuur een e-mail naar gebruikersbeheer@vdab.be.

 

Bijzondere toegangsprocedures

Bij onderstaande projecten is er een afwijkende procedure om toegang te krijgen tot Mijn Loopbaan voor Partners.

Outplacement

VDAB en Federgon richtten een certificeringsorgaan voor de outplacementsector op (CERTO). Dankzij het certificaat dat dit orgaan uitreikt, kunnen outplacementkantoren de kwaliteit van hun diensten garanderen aan de betrokken bedrijven en werknemers.

Het outplacementkantoor moet een aanvraag tot certificering invullen. Meer info.

Het kantoor ontvangt van het certificeringsorgaan via mail de ontvankelijkheid van de aanvraag (dit is nog niet het certificaat!).  Met deze mail vraagt het kantoor bij VDAB toegang tot MLP aan. Stuur de ontvankelijkheid mail van Certo door naar gebruikersbeheer@vdab.be.

Naast deze verplichte extra stap, volg je de standaard toegangsprocedure.

 

Project Leren en Werken

Wil je toegang krijgen tot Mijn Loopbaan voor Partners in het kader van registraties voor het project Leren en Werken?
Volg dan als nieuwe gebruiker de volgende procedure:

Is je organisatie nog niet gekend bij VDAB i.k.v. MLP?

 • Bezorg ons een elektronisch ingevulde en digitaal (met e-ID) ondertekende Verwerkersovereenkomst. ​Gebruik de digitale handtekening via je e-ID, Itsme, Docusign of Docbyte. (Geavanceerde en gekwalificeerde handtekeningen) Let op: deze overeenkomst moet ondertekend zijn door een gemachtigd persoon die de verantwoordelijkheid draagt over de medewerkers die gegevens verwerken. Mail je verwerkersovereenkomst naar: gebruikersbeheer@vdab.be.
 • Bezorg het Departement Onderwijs en Vorming een ingevulde Organisatiefiche via e-mail naar lerenenwerken@Vlaanderen.be en naar gebruikersbeheer@vdab.be.
  Vermeld in het onderwerp van de e-mail: "MLP Organisatiefiche".

Is je organisatie al gekend bij VDAB i.k.v. MLP?

 • Vraag aan de administrator van je organisatie om je toe te voegen als gebruiker via "Toegangsbeheer" op onze website, en voor jou het toegangsrecht 'Mijn Loopbaan voor Partners' aan te vragen.
 • Bezorg het Departement Onderwijs en Vorming een ingevulde Organisatiefiche via e-mail naar lerenenwerken@Vlaanderen.be en naar gebruikersbeheer@vdab.be. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: "MLP Organisatiefiche".

Zodra je een gebruikersnaam en wachtwoord hebt ontvangen, neem je enkele webcursussen door als voorbereiding op de MLP-opleiding:

 • Voor toegang tot het webleerplatform ga je naar https://leren-partner.vdab.be/
 • Meld je aan met je ontvangen gebruikersnaam en zelfgekozen wachtwoord

 • Klik bovenaan op 'Partner Catalogus' voor een overzicht van de webcursussen.

   

 • Open het onderdeel 'Mijn loopbaan / AMI'.
 • De webcursussen die je moet doornemen zijn:

  • MLB/AMI deel 1_ In- en uitloggen in Mijn Loopbaan voor Partners

  • MLB/AMI deel 2_ Basisinformatie klantendossier

  • MLB/AMI deel 3_ Dienstverlening

 • Klik op de titel van een cursus om je in te schrijven. Bevestig je inschrijving.

 • Ondervind je problemen, neem dan contact op met gebruikersbeheer@vdab.be. Voeg indien mogelijk een printscreen van het probleem toe.
   

De opdrachthouder van het Departement Onderwijs en Vorming maakt met jou een afspraak om je ter plaatse de opleiding "Mijn Loopbaan voor Partners" te geven. Je moet je dus niet inschrijven voor een klassikale opleiding op de VDAB-website!

Na het volgen van de webcursus en de opleiding kan je de nodige registraties in Mijn Loopbaan voor partners verrichten.

Opgelet. Als je uit dienst gaat of niet meer zal registreren in Mijn Loopbaan voor Partners dan dient de administrator van je organisatie je gebruiker te verwijderen. Het toegangsrecht tot Mijn Loopbaan voor Partners wordt dan afgesloten. Dit dient tevens geseind te worden aan het departement Onderwijs en Vorming en VDAB Gebruikersbeheer. Stuur een e-mail naar lerenenwerken@Vlaanderen.be en gebruikersbeheer@vdab.be.

 

Partners intensieve begeleidingstrajecten (TIBB4, SIF, TWE Werkzoekenden)

 
 

Alleen toegang tot het "Vertrouwelijk luik" (vb casemanagerzorg, arts, psycholoog, gespecialiseerd centrum in het kader van maatwerk,adviesbevoegdheid indicering CMW en LDE,...)

Is je organisatie nog niet gekend bij VDAB in het kader van MLP?

 • Bezorg ons een elektronisch ingevulde en digitaal (met e-ID) ondertekende Verwerkersovereenkomst. ​Gebruik de digitale handtekening via je e-ID, Itsme, Docusign of Docbyte. (Geavanceerde en gekwalificeerde handtekeningen) Let op: deze overeenkomst moet ondertekend zijn door een gemachtigd persoon die de verantwoordelijkheid draagt over de medewerkers die gegevens verwerken.
 • Bezorg ons een volledig ingevulde Organisatiefiche. Noteer 'vertrouwelijk luik' bij de vraag naar het 'project' waarvoor je toegang tot het systeem nodig hebt.
 • Bezorg ons het attest van erkenning door departement Welzijn en Volksgezondheid.
 • Mail je verwerkersovereenkomst en organisatiefiche naar: gebruikersbeheer@vdab.be.

Is je organisatie al gekend bij VDAB in het kader van MLP?

 • Mail een volledig ingevulde Organisatiefiche met de gegevens van de nieuwe MLP-gebruikers naar gebruikersbeheer@vdab.be 
  Noteer 'Vertrouwelijk luik' bij de vraag naar het project waarvoor je toegang tot het systeem nodig hebt.
 • Vraag aan de administrator van je organisatie om je toe te voegen als gebruiker via 'Toegangsbeheer' op onze website. Je ontvangt een mail met je gebruikersnaam en een link om een wachtwoord te kiezen.