U bent hier

Toegang tot een klantendossier

A. U wenst de trajectbegeleiding van de u toegewezen (getenderde) werkzoekende op te starten

Het inzagerecht wordt u automatisch toegekend bij de toewijzing van de getenderde werkzoekende.
Opgelet: voor opstart van opleidingen en registreren van de prestaties bij een andere organisatie zal inzagerecht voor deze organisatie gevraagd dienen te worden. (zie B)

B. U wenst een actie (begeleiding of opleiding) op te starten met een klant-werkzoekende

U krijgt slechts toegang tot het klantendossier na goedkeuring van de klant.
De klant dient hiertoe een volledig ingevuld en ondertekend inlichtingenblad te bezorgen aan de VDAB-consulent. U vindt hier de documenten:

C. Hoe inzagerechten verkrijgen voor speciale projecten

Zie bij "specifieke projecten".

D. Hoe inzagerecht verkrijgen voor deelnemers uit de Brusselse regio

Bij acties met werkzoekenden dien je erover te waken dat betrokken deelnemers ingeschreven worden/blijven bij Actiris (de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling).
Bovendien dien je de Brusselse werkzoekende erover in te lichten dat gegevens tussen VDAB en Actiris uitgewisseld worden om zijn/haar tewerkstellingsmogelijkheden te bevorderen en dat bij beide instellingen de betreffende gegevens in gegevensbanken bewaard worden.
Dat wordt ook vermeld op het formulier voor aanvraag inzagerecht.

Inschrijving bij Actiris

Elke Brusselaar kan zich als werkzoekende inschrijven via aanmaak van een persoonlijk ‘Mijn Actiris’. Dit kan ook via het callcenter van Actiris (02/800 42 42) of door langs te gaan bij één van de 17 Actiris-agentschappen in de Brusselse regio.

De inschrijving van Brusselse jongeren die deelnemen aan het project leren en werken bij CDO/CDV (zowel de Vlaamse als de Brusselse) wordt geregeld via de betrokken onderwijsinstelling.
CDO/CDV vermeldt de gegevens van de jongere op de door Actiris voorziene fiche. Zie deze pagina

Inzagerecht verkrijgen en registratie van de actie

Om inzagerecht te verkrijgen in het VDAB-dossier dien je het volledig ingevulde specifieke formulier voor inzagerecht te bezorgen aan VDAB Brussel, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel – ter attentie van Véronique De Vuyst.
Nadat je sein gekregen hebt dat inzagerecht toegekend is, kan je de verdere registraties in Mijn Loopbaan voor Partners (CVS) uitvoeren.
Actiris krijgt van VDAB automatisch de nodige informatie omtrent het verloop van de acties

Brusselse promotoren die toegang hebben tot IBIS registreren eerst de afgesproken referenties in het klantendossier in IBIS, nl

  • een opleidingsaanvraag
  • in het veld ‘Opmerking’
    cursusnummer (5 karakters) of PRJLEW (voor project leren en werken)/uitbestedingsnummer (7 karakters)/OEnummer

Op basis van die referenties wordt in Mijn Loopbaan voor Partners (CVS) automatisch een opleidingslijn/projectlijn gecreëerd (in toestand 'aanvraag').
Daags na de registratie in IBIS kan de toestand van de opleidingslijn/projectlijn gewijzigd worden in 'bezig' en kan verdere info ingevoerd worden.

Het document voor inzage moet ook hier worden ingevuld en bezorgt aan VDAB Brussel - Stefanie Ronsmans, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

Deelname van Brusselse jongeren aan het project Leren en Werken

E. Afsluiten inzagerechten