U bent hier

Uitbesteding intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk 3

In kader van een betere en efficiëntere dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, al dan niet aangevuld met Europese middelen, een uitbesteding opgezet voor de intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk van werkzoekenden. Deze opdracht wordt geformuleerd vanuit de regieopdracht van de VDAB.

VDAB wil via deze algemene offerteaanvraag de uitvoering van intensieve begeleidings- en bemiddelingstrajecten naar werk aanbieden. De dienstverleners staan in voor de intensieve trajectbegeleiding en bemiddeling, met inbegrip van jobhunting en nazorg, en waar nodig sollicitatietraining en attitudetraining. De opdracht is prioritair gericht op werkzoekenden uit de kansengroepen, waarvan een aantal trajecten worden voorzien voor werkzoekenden met beperkte kennis Nederlands.

Deze opdracht is een vervolg op en uitbreiding van de lopende tenders intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk 1 en 2. (zie http://partners.vdab.be/bemiddelingstender2/) maar met een aantal contractuele aanpassingen.

Op 20 juni 2013 is de algemene offerteaanvraag "Uitbesteding intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk 3" gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen. U kan deze publicatie raadplegen op het platform van e-notification, via zoekterm “TIBB3” (zie https://enot.publicprocurement.be/preSearchNotice.do).

Als bijlage vindt u een PDF versie van het bestek. Inschrijving kan enkel elektronisch via het platform e-tendering met het inschrijvingsformulier dat u vindt in het officiële bestek bij de publicatie. Deelektronische opening van de offertes is voorzien op 19 augustus 2013 om 14.30 uur stipt. Inschrijvingen die later toekomen worden niet meer aanvaard.

Geïnteresseerden hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over deze algemene offerteaanvraag. De vragen dienen uiterlijk 14 juli 2013 toe te komen via regie@vdab.be . Vragen die later toekomen worden mogelijks niet meer beantwoord. De VDAB tracht deze vragen steeds binnen de week te beantwoorden.

Contactpersonen voor deze open oproep :

  • Sabine Pardaens
    E-mail: regie@vdab.be  
    Tel. 02 506 17 81
    Fax. 02 506 17 22

Documenten