U bent hier

Opleiding kamermeisje/ontbijtmedewerker

Primaire tabs

Wat is het?

In de opleiding leer je praktische kennis en vaardigheden (technieken, materialen en producten voor het onderhoud van kamers en gemeenschappelijke delen in het hotel; ontbijtgebeuren) om te kunnen werken in het hotelwezen.
Je kan zowel in het ontbijtgebeuren als in het onderhoud worden ingezet.

Inhoud:
* 95 uren praktische theorie:
- onderhoud van interieur en sanitair
- gebruik van materialen en producten
- technieken: stofwissen, moppen, vegen, dweilen, schuren, stofzuigen
- HACCP, voeding
- veiligheids- en hygiƫneaspecten
- beroepshouding en deontologie
- ergonomisch werken

* 80 uren stage als kamermeisje/ontbijtmedewerker in een hotel
* 20 uren individuele begeleiding (competentieontwikkeling en sollicitatieondersteuning)

Gedurende de hele opleiding worden de sleutelcompetenties en de beroepstechnische competenties gemeten en, waar nodig, bijgestuurd.
Dit resulteert voor elke deelnemer in een competentieCV. Voor wie een beperkte kennis van het Nederlands heeft, kan taalcoaching tijdens de opleiding worden voorzien.
Kortgeschoolden, 50-plussers en allochtonen worden aangemoedigd om zich in te schrijven voor de opleiding.
Deze opleiding is toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen.
Personen met een handicap kunnen ondersteuning krijgen als ze hierom verzoeken.

Wie organiseert het?

vzw VOKANS West-Vlaanderen
Kanunnik Dokter Louis Colensstraat 7
8400 OOSTENDE

Voor wie?

Ingeschreven zijn als werkzoekende en behoren tot de kansengroepen; gemotiveerd zijn om als ontbijtmedewerker / kamerpersoneel aan de slag te gaan na de opleiding. Indien beperkte kennis Nederlands, kan taalcoaching voorzien worden

Waar en wanneer?

VDAB Oostende
Archimedestraat 4-6
8400 Oostende
  • Dit evenement is afgelopen: 14 februari 2019 om 9u