Pagina spoor

Screening kandidaten polyvalent verzorgende en zorgkundige

Op 08-09-2010 is de algemene offerteaanvraag “2010-0903 Screening kandiadaten polyvalent verzorgende en zorgkundige” gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen onder het nr 017172 pag 25312.

Deze opdracht kadert binnen het werkgelegenheids- en investeringsplan (WIP) 2010-2011. Met het WIP worden extra middelen door de Vlaamse Regering aan de VDAB ter beschikking gesteld om enerzijds extra opleidingscapaciteit te genereren en anderzijds om opleidingen voor knelpuntberoepen en nieuwe beroepen te installeren in tijden van economische crisis.

De opdracht bestaat in het screenen van kandidaten voor de opleiding polyvalent verzorgende/ zorgkundige in de provincie Antwerpen. De screenings gaan door in de provincie Antwerpen (Antwerpen, Mechelen en Turnhout).
De VDAB is verantwoordelijk voor de rekrutering van werkzoekenden.
De VDAB opteert ervoor om de opdracht uit te besteden in 3 percelen:
  1. screening Antwerpen
  2. screening Mechelen
  3. screening Turnhout

Kandidaat inschrijvers kunnen het bestek op eenvoudig verzoek toegestuurd krijgen door het versturen van een e-mail naar ANT_OPROEPCEL@vdab.be met als onderwerp " aanvraag bestek: 2010-0903 screening " en met vermelding van de adrescoördinaten van de aanvrager.

Het bestek kan elektronisch in een word-bestand verstuurd worden maar belangrijk is dat enkel de papieren versie als een juridisch document kan beschouwd worden. Op de website van VDAB wordt het bestek , louter ter informatie in een pdf-file, gepubliceerd http://partners.vdab.be

Inschrijvers kunnen, conform de richtlijnen in het bestek , een offerte indienen tot 14/10/2010 , vóór 10:00u bij VDAB, dienst Arbeidsmarktregie, 7e verdiep , De Keyserlei 58- 60 B131, 2018 Antwerpen

Contactpersonen voor deze open oproep :

VDAB Arbeidsmarktregie Antwerpen OpRoepCel
E-mail: ant_oproepcel@vdab.be
Fax: 03.229 06 55

Documenten